[vsnet-alert 14916] V503 Cyg superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Sep 7 07:46:42 JST 2012


V503 Cyg superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20120831.012 <149 (Gary Poyner)
 20120904.935  141 (Gary Poyner)
 20120905.865  135 (Jose Ripero)
 20120905.965  138 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list