[vsnet-alert 16686] AX For superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Dec 6 11:57:48 JST 2013


AX For superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20131130.523 <131V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131130.524 <130V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131202.531 12.300V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131202.532 12.259V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131202.619  121 (Rod Stubbings)
 20131204.530 12.303V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131204.544 12.429V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131204.544 12.296V (Kyoto and Kiso Wide-field Survey)
 20131204.603  124 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list