[vsnet-alert 17442] V660 Her outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Jul 3 09:04:03 JST 2014


V660 Her outburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140623.969 <149 (Gary Poyner)
 20140629.988 <152 (Gary Poyner)
 20140701.978  147 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list