[vsnet-alert 17541] V630 Cyg outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Jul 25 09:11:16 JST 2014


V630 Cyg outburst

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20140722.024  <151  (Gary Poyner)
  20140724.005   147  (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list