[vsnet-alert 17553] V630 Cyg superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sun Jul 27 08:36:20 JST 2014


V630 Cyg superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140714.035 <149 (Gary Poyner)
 20140722.024 <151 (Gary Poyner)
 20140724.005  147 (Gary Poyner)
 20140726.026  146 (Gary Poyner)


More information about the vsnet-alert mailing list