[vsnet-alert 17675] V344 Pav superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Aug 28 09:40:57 JST 2014


V344 Pav superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20140822.590  148 (Rod Stubbings)
 20140826.414  149 (Rod Stubbings)
 20140827.606  150 (Rod Stubbings)


More information about the vsnet-alert mailing list