[vsnet-alert 18413] MM Hya still bright

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Mar 11 07:42:40 JST 2015


MM Hya still bright

   ASAS-SN data.  Superoutburst.

MMHya	09:14:13.98	-06:47:44.99	17.33	2015/03/07 04:56	57088.20599999977	14.02	14.50	57091.22936

HYAMM 20150310.229 14.50V ASN


More information about the vsnet-alert mailing list