[vsnet-alert 18534] V551 Sgr superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 13 10:18:00 JST 2015


V551 Sgr superoutburst

 SU UMa-type.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20150319.799 <150 (Andrew Pearce)
 20150325.800 <150 (Andrew Pearce)
 20150401.832 <152 (Andrew Pearce)
 20150410.603  144 (Rod Stubbings)
 20150412.537  145 (Rod Stubbings)
 20150412.799  142 (Andrew Pearce)More information about the vsnet-alert mailing list