[vsnet-alert 18538] Nova Oph 2015 brightened

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 13 10:28:47 JST 2015


Nova Oph 2015 brightened

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20150331.787  119 (Andrew Pearce)
 20150401.139  117 (Klaus Wenzel)
 20150401.824  121 (Andrew Pearce)
 20150402.826  121 (Andrew Pearce)
 20150403.153  120 (Klaus Wenzel)
 20150412.780  101 (Andrew Pearce)More information about the vsnet-alert mailing list