[vsnet-alert 19564] V803 Cen superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Mar 8 10:12:36 JST 2016


V803 Cen superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20160204.560  150 (Rod Stubbings)
 20160205.710 <152 (Rod Stubbings)
 20160206.562 <156 (Rod Stubbings)
 20160210.560  154 (Rod Stubbings)
 20160212.553 <154 (Rod Stubbings)
 20160218.544  151 (Rod Stubbings)
 20160225.490  136 (Rod Stubbings)
 20160303.546  156 (Rod Stubbings)
 20160306.567  124 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list