[vsnet-alert 20114] V1028 Cyg outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Wed Aug 31 10:09:52 JST 2016


V1028 Cyg outburst

 There was a superoutburst in March.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20160829.615 <153 (Hiroyuki Maehara)
 20160829.890  144 (Eddy Muyllaert)
 20160829.978  145 (Gary Poyner)

 also ASAS-SN:

V1028Cyg	20:00:56.49	56:56:37.39	18.66	2016/08/30 08:07	57630.338580000214	14	16.50	56889.35264

CYGV1028 20160830.339 14.00V ASNMore information about the vsnet-alert mailing list