[vsnet-alert 20596] VV Pup brightening

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Jan 20 10:21:54 JST 2017


VV Pup brightening

   VV Pup (polar) is recorded to be bright.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20170117.705  148C  (Masayuki Moriyama)More information about the vsnet-alert mailing list