[vsnet-alert 21031] V704 And brightening

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu May 18 09:54:27 JST 2017


V704 And brightening

 (VY Scl type)

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20170101.553 <159c (Mitsutaka Hiraga)
 20170102.833 <143 (Eddy Muyllaert)
 20170105.770 <143 (Eddy Muyllaert)
 20170115.428 161c (Mitsutaka Hiraga)
 20170119.800 <143 (Eddy Muyllaert)
 20170120.828 <143 (Eddy Muyllaert)
 20170121.826 <143 (Eddy Muyllaert)
 20170516.085 12.85CV (Klaus Wenzel)More information about the vsnet-alert mailing list