[vsnet-alert 21454] KV And superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Sep 22 09:11:12 JST 2017


KV And superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20170901.678 <167c (Mitsutaka Hiraga)
 20170919.016 14.91C (Eddy Muyllaert)
 20170920.071 14.97C (Eddy Muyllaert)More information about the vsnet-alert mailing list