[vsnet-alert 21597] MASTER OT J015016.17+375620.5 bright outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Nov 17 12:17:21 JST 2017


MASTER OT J015016.17+375620.5 bright outburst

 The long-term behavior somewhat resembles that of WW Cet.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20171030.6734 <154c (Yutaka Maeda)
 20171108.6689 <149c (Yutaka Maeda)
 20171109.6049 144c (Yutaka Maeda)
 20171109.669 150c (Mitsutaka Hiraga)
 20171111.6350 143c (Yutaka Maeda)
 20171111.6351 143c (Yutaka Maeda)
 20171112.6299 136c (Yutaka Maeda)
 20171112.6300 136c (Yutaka Maeda)
 20171115.6438 130c (Yutaka Maeda)
 20171115.6439 130c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list