[vsnet-alert 21606] V823 Cyg superoutburst?

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Nov 21 10:39:26 JST 2017


V823 Cyg superoutburst?

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20171111.5365 <146c (Yutaka Maeda)
 20171116.422 160c (Mitsutaka Hiraga)
 20171116.5343 <142c (Yutaka Maeda)
 20171118.471 157c (Mitsutaka Hiraga)More information about the vsnet-alert mailing list