[vsnet-alert 21841] ASASSN-15bu outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Feb 8 07:36:32 JST 2018


ASASSN-15bu outburst

  Eclipsing SU UMa-type dwarf nova.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180120.5301 <157c (Yutaka Maeda)
 20180124.5738 <158c (Yutaka Maeda)
 20180125.0174 17.42C (Eddy Muyllaert)
 20180201.5000 <157c (Yutaka Maeda)
 20180207.5118 157c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list