[vsnet-alert 21847] HS Vir outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Feb 9 10:42:17 JST 2018


HS Vir outburst

 Superoutburst?

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180126.7439 161c (Yutaka Maeda)
 20180126.856 <150 (Hiroyuki Maehara)
 20180130.6731 <143c (Yutaka Maeda)
 20180201.7115 150c (Yutaka Maeda)
 20180202.7278 <156c (Yutaka Maeda)
 20180208.721  138 (Hiroyuki Maehara)More information about the vsnet-alert mailing list