[vsnet-alert 21858] V485 Cen superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 13 12:41:19 JST 2018


V485 Cen superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180206.522  148 (Rod Stubbings)
 20180207.544  144 (Rod Stubbings)
 20180209.546  144 (Rod Stubbings)More information about the vsnet-alert mailing list