[vsnet-alert 21941] HW Boo outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Mar 8 07:14:43 JST 2018


HW Boo outburst

 Most likely SU UMa-type object.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180227.6080 <152c (Yutaka Maeda)
 20180301.6297 <153c (Yutaka Maeda)
 20180302.6672 <154c (Yutaka Maeda)
 20180306.406 <174V (Gary Poyner)
 20180306.6726 146c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list