[vsnet-alert 22328] V521 Peg superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Sat Jul 21 08:42:59 JST 2018


V521 Peg superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180715.694 <153 (Hiroyuki Maehara)
 20180715.7587 <132c (Yutaka Maeda)
 20180716.7111 <134c (Yutaka Maeda)
 20180717.9965 <139 (Eddy Muyllaert)
 20180718.9931 <139 (Eddy Muyllaert)
 20180719.9889 120 (Eddy Muyllaert)More information about the vsnet-alert mailing list