[vsnet-alert 22636] V419 Lyr superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Oct 22 13:05:01 JST 2018


V419 Lyr superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20181013.5682 <168C (Masayuki Moriyama)
 20181013.5823 <151c (Yutaka Maeda)
 20181015.481 153c (Mitsutaka Hiraga)
 20181015.5034 <148cG (Makoto Watanabe)
 20181016.5890 <152c (Yutaka Maeda)
 20181017.5877 <146c (Yutaka Maeda)
 20181017.6150 157C (Masayuki Moriyama)
 20181019.6096 151C (Masayuki Moriyama)
 20181020.5281 153C (Masayuki Moriyama)
 20181020.5777 149c (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list