[vsnet-alert 22638] SDSS J120231.01+450349.1 superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Oct 22 14:43:26 JST 2018


SDSS J120231.01+450349.1 superoutburst

   The 2014 superoutburst was partially observed.

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20181013.8631 <146c  (Yutaka Maeda)
  20181020.8532 144cG  (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list