[vsnet-alert 24187] CRTS J173002.9+482119 outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Fri Apr 17 10:17:48 JST 2020


CRTS J173002.9+482119 outburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20200317.7361 <145c (Yutaka Maeda)
 20200318.7625 <149c (Yutaka Maeda)
 20200319.7055 <158c (Yutaka Maeda)
 20200320.6978 <156c (Yutaka Maeda)
 20200322.7847 <142c (Yutaka Maeda)
 20200414.4478 15.984zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200415.5090 16.095zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200416.4359 16.171zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20200416.4685 15.981zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list