[vsnet-alert 25682] NZ Boo outburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Thu Apr 8 10:40:31 JST 2021


NZ Boo outburst

 UGSU+E. Moriyama-san also detected the outburst.

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210404.007 <153 (Gary Poyner)
 20210404.9257 <142 (Eddy Muyllaert)
 20210405.3447 17.279zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210405.9340 <142 (Jose Ripero)
 20210406.008 <153 (Gary Poyner)
 20210407.3645 14.662zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list