[vsnet-alert 25739] NY Ser superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Apr 19 09:08:54 JST 2021


NY Ser superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210408.5493 <164C (Masayuki Moriyama)
 20210408.6066 <151c (Yutaka Maeda)
 20210409.4662 17.005zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210409.6072 <147c (Yutaka Maeda)
 20210409.896 <147 (Pavol A. Dubovsky)
 20210410.6053 <155c (Yutaka Maeda)
 20210410.910 <147 (Pavol A. Dubovsky)
 20210411.6267 <138c (Yutaka Maeda)
 20210413.4011 14.780zr (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))
 20210414.6306 148:c (Yutaka Maeda)
 20210415.5889 <142c (Yutaka Maeda)
 20210417.3786 14.730zg (Zwicky Transient Facility Lasair (Masci+ 2019))More information about the vsnet-alert mailing list