[vsnet-alert 25743] YZ Cnc superoutburst

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Apr 20 09:13:09 JST 2021


YZ Cnc superoutburst

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20210416.885  125 (Gary Poyner)
 20210416.9097 131 (Jose Ripero)
 20210417.5771 118C (Masayuki Moriyama)
 20210417.8493 109 (Jose Ripero)
 20210417.8861 109 (Eddy Muyllaert)
 20210418.481  112 (Tsuneo Horie)
 20210418.5120 112cG (Yutaka Maeda)More information about the vsnet-alert mailing list