[vsnet-recent 168455] MV Lyr recent (cont'd)

Ohshima ohshima at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Feb 11 01:49:38 JST 2008


MV Lyr recent (cont'd)

 For general info see:
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/gcvs/LYRMV.html
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/object/LYRMV.html

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20030601.035  124 (Gary Poyner)
 20030601.279  125 (Mike Simonsen)
 20030601.917  123 (Wolfgang Kriebel)
 20030602.211  123 (Mike Simonsen)
 20030602.535  120 (Tomohito Ohshima)
 20030602.889  122 (Michel Verdenet)
 20030603.032  124 (Gary Poyner)
 20030603.957  122 (Jose Ripero)
 20030603.997  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030604.957  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030605.924  122 (Jose Ripero)
 20030605.964  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030606.260  123 (Mike Simonsen)
 20030606.887  120 (Michel Verdenet)
 20030607.898  121 (Michel Verdenet)
 20030607.922  122 (Wolfgang Kriebel)
 20030607.950  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030609.030  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030609.901  125 (Jose Ripero)
 20030610.244  124 (Dan Taylor)
 20030610.933  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030613.033  126 (Gary Poyner)
 20030614.976  124 (Georg Comello)
 20030615.199  122 (Dan Taylor)
 20030615.903  122 (Michel Verdenet)
 20030615.947  124 (Eddy Muyllaert)
 20030616.213  121 (Dan Taylor)
 20030616.908  123 (Michel Verdenet)
 20030617.910  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030618.917  122 (Michel Verdenet)
 20030619.908  121 (Michel Verdenet)
 20030619.917  121 (Jose Ripero)
 20030620.898  122 (Michel Verdenet)
 20030620.947  123 (Eddy Muyllaert)
 20030620.966  121 (Jose Ripero)
 20030621.219  122 (Mike Simonsen)
 20030621.306  121 (Dan Taylor)
 20030621.915  120 (Michel Verdenet)
 20030621.919  121 (Wolfgang Kriebel)
 20030621.969  124 (Georg Comello)
 20030622.278  122 (Mike Simonsen)
 20030622.924  123 (Eddy Muyllaert)
 20030622.931  121 (Jose Ripero)
 20030622.956  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030623.201  123 (Dan Taylor)
 20030623.253  121 (Mike Simonsen)
 20030623.934  119 (Michael Poxon)
 20030624.923  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030624.942  123 (Eddy Muyllaert)
 20030625.164  118 (Dan Taylor)
 20030625.240  122 (Mike Simonsen)
 20030626.905  119 (Michel Verdenet)
 20030627.038  124 (Marc Biesmans)
 20030628.015  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030628.191  124 (Dan Taylor)
 20030628.907  124 (Michel Verdenet)
 20030628.938  124 (Eddy Muyllaert)
 20030628.942  124 (Paul Charleton)
 20030629.044  124 (Marc Biesmans)
 20030630.931  123 (Eddy Muyllaert)
 20030701.207  121 (Dan Taylor)
 20030702.915  122 (Wolfgang Kriebel)
 20030702.926  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030702.992 125CV (Diego Rodriguez)
 20030703.915  122 (Jose Ripero)
 20030705.008  121 (Paul Charleton)
 20030705.903  123 (Michel Verdenet)
 20030705.930  124 (Eddy Muyllaert)
 20030706.010  122 (Jose Ripero)
 20030706.031  118 (Istvan Kovacs)
 20030706.180  123 (Dan Taylor)
 20030706.181  127 (Dan Taylor)
 20030706.915  122 (Jose Ripero)
 20030706.923  123 (Eddy Muyllaert)
 20030707.894  123 (Michel Verdenet)
 20030707.931  123 (Eddy Muyllaert)
 20030708.991  123 (Gary Poyner)
 20030709.935  123 (Eddy Muyllaert)
 20030710.005  122 (Gary Poyner)
 20030710.031  124 (Georg Comello)
 20030710.928  123 (Eddy Muyllaert)
 20030712.930  124 (Paul Charleton)
 20030712.942  123 (Eddy Muyllaert)
 20030713.003  123 (Gary Poyner)
 20030713.933  123 (Eddy Muyllaert)
 20030713.994  122 (Gary Poyner)
 20030714.911  122 (Jose Ripero)
 20030714.932  122 (Eddy Muyllaert)
 20030714.996  124 (Georg Comello)
 20030715.003  123 (Gary Poyner)
 20030715.206  122 (Mike Simonsen)
 20030715.253  124 (Dan Taylor)
 20030715.921  123 (Eddy Muyllaert)
 20030715.999  123 (Gary Poyner)
 20030716.227  123 (Dan Taylor)
 20030716.903  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030716.917  122 (Eddy Muyllaert)
 20030716.933  122 (Jose Ripero)
 20030717.198  122 (Mike Simonsen)
 20030717.266  123 (Dan Taylor)
 20030717.897  122 (Jose Ripero)
 20030718.926  122 (Paul Charleton)
 20030718.928  122 (Eddy Muyllaert)
 20030718.997  123 (Gary Poyner)
 20030719.203  120 (Mike Simonsen)
 20030719.228  121 (Dan Taylor)
 20030719.923  122 (Eddy Muyllaert)
 20030719.981  123 (Gary Poyner)
 20030719.994  123 (Georg Comello)
 20030720.096  119 (Dan Taylor)
 20030720.212  120 (Mike Simonsen)
 20030720.913  122 (Jose Ripero)
 20030720.915  122 (Eddy Muyllaert)
 20030720.937  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20030721.897  122 (Jose Ripero)
 20030721.924  122 (Eddy Muyllaert)
 20030722.019  122 (Gary Poyner)
 20030722.212  120 (Mike Simonsen)
 20030722.892  122 (Jose Ripero)
 20030722.926  122 (Eddy Muyllaert)
 20030722.966  119 (Istvan Kovacs)
 20030723.256  122 (Mike Simonsen)
 20030723.892  122 (Jose Ripero)
 20030724.179  121 (Mike Simonsen)
 20030724.216  122 (Dan Taylor)
 20030724.887  122 (Jose Ripero)
 20030724.908  122 (Eddy Muyllaert)
 20030725.219  121 (Dan Taylor)
 20030725.887  121 (Jose Ripero)
 20030725.915  122 (Eddy Muyllaert)
 20030725.951  122 (Paul Charleton)
 20030725.985  122 (Gary Poyner)
 20030726.892  126 (Jose Ripero)
 20030726.894  122 (Michel Verdenet)
 20030726.924  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030727.010  126 (Istvan Kovacs)
 20030727.908  124 (Eddy Muyllaert)
 20030727.908  125 (Jose Ripero)
 20030727.987  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030728.003  122 (Gary Poyner)
 20030728.898  126 (Michel Verdenet)
 20030728.906  123 (Eddy Muyllaert)
 20030729.218  123 (Dan Taylor)
 20030729.888  125 (Jose Ripero)
 20030729.894  126 (Michel Verdenet)
 20030730.210  120 (Mike Simonsen)
 20030730.897  123 (Eddy Muyllaert)
 20030730.897  125 (Jose Ripero)
 20030731.887  122 (Michel Verdenet)
 20030731.903  122 (Eddy Muyllaert)
 20030731.904  122 (Jose Ripero)
 20030801.020  123 (Adolfo Darriba Martinez)
 20030801.892  122 (Eddy Muyllaert)
 20030801.894  122 (Michel Verdenet)
 20030801.978  122 (Gary Poyner)
 20030802.894  123 (Michel Verdenet)
 20030802.899  123 (Eddy Muyllaert)
 20030802.972  120 (Paul Charleton)
 20030802.980  122 (Gary Poyner)
 20030803.858  123 (Wolfgang Kriebel)
 20030803.898  123 (Eddy Muyllaert)
 20030803.969  123 (Gary Poyner)
 20030804.881  126 (Jose Ripero)
 20030804.883  123 (Michel Verdenet)
 20030804.906  122 (Eddy Muyllaert)
 20030804.978  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030805.940  120 (Pavol A. Dubovsky)
 20030806.857  123 (Wolfgang Kriebel)
 20030806.956  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030806.962  123 (Gary Poyner)
 20030807.992  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030808.905  123 (Paul Charleton)
 20030809.927  123 (Hans-Goran Lindberg)
 20030810.286  123 (Mike Simonsen)
 20030813.941  123 (Gary Poyner)
 20030814.183  122 (Mike Simonsen)
 20030814.883  122 (Eddy Muyllaert)
 20030814.992  122 (Gary Poyner)
 20030815.885  122 (Eddy Muyllaert)
 20030815.887  121 (Paul Charleton)
 20030816.885  122 (Paul Charleton)
 20030817.180  122 (Mike Simonsen)
 20030818.873  122 (Michel Verdenet)
 20030818.932  122 (Gary Poyner)
 20030819.864  123 (Eddy Muyllaert)
 20030819.875  122 (Michel Verdenet)
 20030819.935  123 (Gary Poyner)
 20030820.876  122 (Eddy Muyllaert)
 20030821.865  123 (Eddy Muyllaert)
 20030821.878  124 (Michel Verdenet)
 20030822.917  126 (Michel Verdenet)
 20030823.915  127 (Michel Verdenet)
 20030823.988  124 (Eddy Muyllaert)
 20030824.022  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20030824.897  127 (Michel Verdenet)
 20030825.160  123 (Mike Simonsen)
 20030825.819  124 (Wolfgang Kriebel)
 20030825.835  127 (Georg Comello)
 20030825.863  127 (Michel Verdenet)
 20030825.881  126 (Eddy Muyllaert)
 20030825.897  126 (Jose Ripero)
 20030826.867  126 (Michel Verdenet)
 20030826.869  126 (Eddy Muyllaert)
 20030826.970  125 (Jose Ripero)
 20030827.857  126 (Eddy Muyllaert)
 20030827.867  127 (Michel Verdenet)
 20030827.873  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030827.882  125 (Paul Charleton)
 20030828.209  123 (Mike Simonsen)
 20030828.939  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20030830.903  124 (Gary Poyner)
 20030831.844  125 (Eddy Muyllaert)
 20030831.858  126 (Michel Verdenet)
 20030831.861  125 (Jose Ripero)
 20030901.866  128 (Michel Verdenet)
 20030902.860  126 (Eddy Muyllaert)
 20030902.897  127 (Istvan Kovacs)
 20030902.916  126 (Georg Comello)
 20030903.856  126 (Eddy Muyllaert)
 20030903.867  127 (Michel Verdenet)
 20030904.085  125 (Dan Taylor)
 20030904.270  124 (Mike Simonsen)
 20030904.819  125 (Wolfgang Kriebel)
 20030904.860  125 (Eddy Muyllaert)
 20030904.864  126 (Michel Verdenet)
 20030904.881  126 (Jose Ripero)
 20030904.953  123 (Gary Poyner)
 20030906.070  118 (Dan Taylor)
 20030906.849  126 (Eddy Muyllaert)
 20030907.165  123 (Dan Taylor)
 20030907.862  125 (Eddy Muyllaert)
 20030908.858  125 (Eddy Muyllaert)
 20030910.089  123 (Dan Taylor)
 20030910.890  125 (Eddy Muyllaert)
 20030911.077  124 (Dan Taylor)
 20030911.846  127 (Georg Comello)
 20030912.131  122 (Mike Simonsen)
 20030912.871  126 (Eddy Muyllaert)
 20030913.117  123 (Mike Simonsen)
 20030913.826  124 (Michel Verdenet)
 20030913.832  124 (Eddy Muyllaert)
 20030913.873  122 (Paul Charleton)
 20030914.103  124 (Mike Simonsen)
 20030914.819  124 (Eddy Muyllaert)
 20030914.840  123 (Michel Verdenet)
 20030914.844  123 (Paul Charleton)
 20030915.824  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030915.831  124 (Eddy Muyllaert)
 20030915.837  126 (Michel Verdenet)
 20030915.885  129 (Istvan Kovacs)
 20030915.897  123 (Gary Poyner)
 20030916.074  122 (Dan Taylor)
 20030916.819  123 (Eddy Muyllaert)
 20030916.832  127 (Michel Verdenet)
 20030916.883  120 (Paul Charleton)
 20030916.919  122 (Gary Poyner)
 20030917.128  123 (Mike Simonsen)
 20030917.817  124 (Wolfgang Kriebel)
 20030917.824  124 (Georg Comello)
 20030917.833  123 (Eddy Muyllaert)
 20030917.842  127 (Michel Verdenet)
 20030917.893  124 (Jose Ripero)
 20030918.819  124 (Eddy Muyllaert)
 20030918.826  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20030918.835  126 (Michel Verdenet)
 20030919.826  123 (Eddy Muyllaert)
 20030919.833  127 (Michel Verdenet)
 20030919.860  120 (Paul Charleton)
 20030919.906  124 (Jose Ripero)
 20030920.181  123 (Mike Simonsen)
 20030920.822  124 (Eddy Muyllaert)
 20030920.831  129 (Michel Verdenet)
 20030921.063  123 (Dan Taylor)
 20030921.089  123 (Mike Simonsen)
 20030921.822  123 (Eddy Muyllaert)
 20030921.824  127 (Michel Verdenet)
 20030921.944  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030922.832  125 (Wolfgang Kriebel)
 20030922.885  123 (Gary Poyner)
 20030922.931  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030923.821  128 (Michel Verdenet)
 20030923.844  123 (Paul Charleton)
 20030924.056  120 (Mike Simonsen)
 20030924.814  123 (Georg Comello)
 20030924.819  127 (Michel Verdenet)
 20030924.824  123 (Eddy Muyllaert)
 20030925.814  123 (Eddy Muyllaert)
 20030925.817  125 (Michel Verdenet)
 20030925.883  122 (Istvan Kovacs)
 20030925.898  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20030926.061  124 (Dan Taylor)
 20030928.980  123 (Gary Poyner)
 20030929.788  123 (Eddy Muyllaert)
 20030929.810  127 (Michel Verdenet)
 20030929.812  125 (Wolfgang Kriebel)
 20030930.042  124 (Dan Taylor)
 20030930.159  123 (Mike Simonsen)
 20030930.792  123 (Eddy Muyllaert)
 20030930.842  124 (Georg Comello)
 20030930.864  126 (Istvan Kovacs)
 20031001.906  124 (Gary Poyner)
 20031002.052  124 (Dan Taylor)
 20031003.029  122 (Dan Taylor)
 20031003.865  125 (Wolfgang Kriebel)
 20031004.826  124 (Eddy Muyllaert)
 20031004.906  124 (Gary Poyner)
 20031005.783  124 (Eddy Muyllaert)
 20031006.056  124 (Dan Taylor)
 20031007.062  123 (Dan Taylor)
 20031007.166  121 (Mike Simonsen)
 20031007.867  122 (Gary Poyner)
 20031009.082  122 (Mike Simonsen)
 20031009.833  123 (Eddy Muyllaert)
 20031011.773  125 (Michel Verdenet)
 20031011.785  123 (Eddy Muyllaert)
 20031012.031  122 (Mike Simonsen)
 20031013.026  124 (Dan Taylor)
 20031013.035  124 (Mike Simonsen)
 20031013.824  123 (Eddy Muyllaert)
 20031014.060  124 (Dan Taylor)
 20031014.824  122 (Eddy Muyllaert)
 20031014.860  125 (Georg Comello)
 20031015.785  126 (Michel Verdenet)
 20031015.796  122 (Eddy Muyllaert)
 20031015.812  124 (Wolfgang Kriebel)
 20031015.883  127 (Gary Poyner)
 20031016.785  122 (Eddy Muyllaert)
 20031016.785  126 (Michel Verdenet)
 20031016.817  121 (Paul Charleton)
 20031017.797  122 (Eddy Muyllaert)
 20031017.869  124 (Gary Poyner)
 20031018.767  126 (Michel Verdenet)
 20031018.799  123 (Eddy Muyllaert)
 20031018.808  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20031018.833  124 (Wolfgang Kriebel)
 20031018.833  124 (Gary Poyner)
 20031019.138  122 (Mike Simonsen)
 20031019.812  123 (Eddy Muyllaert)
 20031019.822  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20031020.004  125 (Dan Taylor)
 20031020.887  123 (Gary Poyner)
 20031021.781  124 (Michel Verdenet)
 20031021.887  124 (Eddy Muyllaert)
 20031022.807  125 (Georg Comello)
 20031023.769  124 (Eddy Muyllaert)
 20031024.821  125 (Eddy Muyllaert)
 20031025.808  125 (Michel Verdenet)
 20031026.766  122 (Eddy Muyllaert)
 20031026.776  125 (Michel Verdenet)
 20031027.762  123 (Eddy Muyllaert)
 20031027.774  126 (Michel Verdenet)
 20031027.776  124 (Wolfgang Kriebel)
 20031028.837  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20031028.850  125 (Georg Comello)
 20031030.981  123 (Dan Taylor)
 20031031.106  124 (Mike Simonsen)
 20031103.744  124 (Wolfgang Kriebel)
 20031105.766  123 (Eddy Muyllaert)
 20031107.031  123 (Dan Taylor)
 20031107.031  123 (Mike Simonsen)
 20031107.801  122 (Gary Poyner)
 20031107.993  124 (Dan Taylor)
 20031108.994  124 (Dan Taylor)
 20031110.728  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20031111.719  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20031111.785  124 (Wolfgang Kriebel)
 20031111.808  124 (Dominique Naillon)
 20031112.750  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20031114.733  124 (Eddy Muyllaert)
 20031114.782  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20031116.703  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20031116.722  124 (Eddy Muyllaert)
 20031116.790  127 (Gary Poyner)
 20031120.063  124 (Mike Simonsen)
 20031120.064  124 (Dan Taylor)
 20031120.750  126 (Michel Verdenet)
 20031120.985  124 (Mike Simonsen)
 20031122.740  124 (Eddy Muyllaert)
 20031126.792  122 (Gary Poyner)
 20031127.067  122 (Mike Simonsen)
 20031127.762  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20031128.778  127 (Georg Comello)
 20031129.840  122 (Gary Poyner)
 20031202.708  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20031207.758  123 (Gary Poyner)
 20040106.744  123 (Gary Poyner)
 20040215.473  127 (Mike Simonsen)
 20040304.790 <121 (Tomohito Ohshima)
 20040310.432  126 (Dan Taylor)
 20040312.765 <121 (Tomohito Ohshima)
 20040313.393  125 (Dan Taylor)
 20040330.728  125 (Tomohito Ohshima)
 20040331.119  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040405.053  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20040405.681  127 (Tomohito Ohshima)
 20040413.049  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20040414.099  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20040414.658 <121 (Tomohito Ohshima)
 20040415.047  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20040416.000  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20040416.648  127 (Tomohito Ohshima)
 20040420.094  124 (Wolfgang Kriebel)
 20040420.656  121 (Tomohito Ohshima)
 20040422.031  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040422.066  124 (Gary Poyner)
 20040422.905  126 (Eddy Muyllaert)
 20040423.935  125 (Eddy Muyllaert)
 20040428.642  121 (Tomohito Ohshima)
 20040504.606 130C (Masayuki Moriyama)
 20040506.049  123 (Gary Poyner)
 20040513.916  125 (Eddy Muyllaert)
 20040515.906  124 
 20040515.929  125 (Eddy Muyllaert)
 20040516.910  124 (Michel Verdenet)
 20040516.958  128 (Jose Ripero)
 20040516.985  125 (Eddy Muyllaert)
 20040516.992  126 (Georg Comello)
 20040517.055  124 (Gary Poyner)
 20040517.906  126 (Michel Verdenet)
 20040517.935  126 (Wolfgang Kriebel)
 20040517.941  125 (Eddy Muyllaert)
 20040518.087  124 (Gary Poyner)
 20040518.926  124 (Paul Charleton)
 20040519.050  123 (Gary Poyner)
 20040519.905  124 (Michel Verdenet)
 20040519.908  126 (Wolfgang Kriebel)
 20040519.938  128 (Jose Ripero)
 20040519.951  124 (Eddy Muyllaert)
 20040520.978  128 (Pavol A. Dubovsky)
 20040521.946  125 (Eddy Muyllaert)
 20040522.081  124 (Gary Poyner)
 20040522.815  128 (Dominique Naillon)
 20040522.901  125 (Michel Verdenet)
 20040522.919  125 (Wolfgang Kriebel)
 20040522.974  125 (Eddy Muyllaert)
 20040523.085  124 (Gary Poyner)
 20040523.894  125 (Michel Verdenet)
 20040523.953  125 (Eddy Muyllaert)
 20040524.049  126 (Gary Poyner)
 20040524.601  124 (Tomohito Ohshima)
 20040524.899  125 (Michel Verdenet)
 20040525.940  126 (Wolfgang Kriebel)
 20040527.239  123 (Mike Simonsen)
 20040528.008  124 (Eddy Muyllaert)
 20040528.601  122 (Tomohito Ohshima)
 20040528.953  124 (Georg Comello)
 20040531.044  126 (Gary Poyner)
 20040605.540  121 (Tomohito Ohshima)
 20040605.956  127 (Eddy Muyllaert)
 20040606.892  124 (Michel Verdenet)
 20040606.965  124 (Eddy Muyllaert)
 20040607.885  126 (Wolfgang Kriebel)
 20040607.953  124 (Eddy Muyllaert)
 20040607.960  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20040608.051  124 (Gary Poyner)
 20040608.214  124 (Mike Simonsen)
 20040609.218  124 (Mike Simonsen)
 20040610.959  125 (Eddy Muyllaert)
 20040610.969  123 (Laurent Bichon)
 20040612.022  126 (Gary Poyner)
 20040612.276  124 (Mike Simonsen)
 20040612.960  121 (Laurent Bichon)
 20040613.508  125 (Tomohito Ohshima)
 20040613.938  127 (Jose Ripero)
 20040613.942  125 (Eddy Muyllaert)
 20040614.298  125 (Mike Simonsen)
 20040614.731 12.60Ic (Hiroyuki Maehara)
 20040614.733 12.61Rc (Hiroyuki Maehara)
 20040614.738 12.60V (Hiroyuki Maehara)
 20040614.741 12.69B (Hiroyuki Maehara)
 20040614.906  125 (Michel Verdenet)
 20040615.007  125 (Eddy Muyllaert)
 20040615.024  126 (Gary Poyner)
 20040615.256  125 (Mike Simonsen)
 20040615.919  128 (Jose Ripero)
 20040616.915  126 (Michel Verdenet)
 20040616.940  125 (Eddy Muyllaert)
 20040616.940  128 (Jose Ripero)
 20040617.019  126 (Gary Poyner)
 20040617.123  123 (Michel Verdenet)
 20040620.159  125 (Mike Simonsen)
 20040620.854  125 (Eddy Muyllaert)
 20040621.201  125 (Mike Simonsen)
 20040622.042  126 (Gary Poyner)
 20040623.210  126 (Mike Simonsen)
 20040623.919  123 (Laurent Bichon)
 20040625.935  125 (Eddy Muyllaert)
 20040625.940  122 (Laurent Bichon)
 20040626.256  126 (Mike Simonsen)
 20040627.167  126 (Mike Simonsen)
 20040627.940  123 (Laurent Bichon)
 20040627.942  125 (Eddy Muyllaert)
 20040628.010  126 (Gary Poyner)
 20040628.956  125 (Eddy Muyllaert)
 20040629.222  127 (Mike Simonsen)
 20040701.940  126 (Eddy Muyllaert)
 20040702.015  126 (Gary Poyner)
 20040704.901  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040705.012  126 (Gary Poyner)
 20040705.936  126 (Eddy Muyllaert)
 20040705.983  125 (Georg Comello)
 20040706.024  126 (Gary Poyner)
 20040706.894  126 (Dominique Naillon)
 20040706.940  126 (Eddy Muyllaert)
 20040707.708 12.79Ic (Hiroyuki Maehara)
 20040707.710 12.87Rc (Hiroyuki Maehara)
 20040707.712 13.05V (Hiroyuki Maehara)
 20040707.716 12.93B (Hiroyuki Maehara)
 20040707.933  127 (Eddy Muyllaert)
 20040708.917  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040708.930  128 (Jose Ripero)
 20040709.899  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040709.944  127 (Eddy Muyllaert)
 20040710.047  126 (Gary Poyner)
 20040710.674 12.74Ic (Hiroyuki Maehara)
 20040710.676 12.65Rc (Hiroyuki Maehara)
 20040710.678 12.91V (Hiroyuki Maehara)
 20040710.683 12.89B (Hiroyuki Maehara)
 20040710.935  128 (Eddy Muyllaert)
 20040711.015  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040712.912  127 (Jose Ripero)
 20040713.007  126 (Gary Poyner)
 20040713.231  127 (Mike Simonsen)
 20040713.919  127 (Eddy Muyllaert)
 20040714.894  127 (Jose Ripero)
 20040716.926  126 (Eddy Muyllaert)
 20040717.941  125 (Eddy Muyllaert)
 20040718.935  126 (Eddy Muyllaert)
 20040719.024  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040719.587 12.97V (Hiroyuki Maehara)
 20040719.590 12.89B (Hiroyuki Maehara)
 20040719.878  124 (Wolfgang Kriebel)
 20040720.983  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040721.883  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040721.919  125 (Eddy Muyllaert)
 20040723.916  125 (Eddy Muyllaert)
 20040723.976  124 (Gary Poyner)
 20040724.650 12.76V (Hiroyuki Maehara)
 20040724.653 12.74B (Hiroyuki Maehara)
 20040726.890  127 (Jose Ripero)
 20040726.919  125 (Eddy Muyllaert)
 20040727.898  127 (Jose Ripero)
 20040727.926  125 (Georg Comello)
 20040728.194  126 (Mike Simonsen)
 20040728.902  125 (Eddy Muyllaert)
 20040729.890  126 (Guenther Krisch)
 20040730.936  124 (Eddy Muyllaert)
 20040801.128  126 (Mike Simonsen)
 20040801.899  125 (Eddy Muyllaert)
 20040802.906  125 (Eddy Muyllaert)
 20040803.957  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040805.195  125 (Mike Simonsen)
 20040806.156  126 (Mike Simonsen)
 20040807.185  125 (Mike Simonsen)
 20040807.916  123 (Michel Verdenet)
 20040807.972  126 (Gary Poyner)
 20040808.844  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040808.892  125 (Eddy Muyllaert)
 20040809.142  125 (Mike Simonsen)
 20040810.858  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040810.942  125 (Eddy Muyllaert)
 20040810.967  124 (Gary Poyner)
 20040811.024  126 (Stanislaw Swierczynski)
 20040811.894  124 (Michel Verdenet)
 20040812.851  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040812.876  126 (Jose Ripero)
 20040813.830  123 (Michel Verdenet)
 20040814.019  122 (Laurent Bichon)
 20040814.892  126 (Michel Verdenet)
 20040815.133  125 (Mike Simonsen)
 20040816.028  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20040816.878  126 (Georg Comello)
 20040816.948  127 (Wolfgang Kriebel)
 20040817.956  127 (Istvan Kovacs)
 20040819.965  126 (Gary Poyner)
 20040819.996  124 (Stanislaw Swierczynski)
 20040821.878  123 (Michel Verdenet)
 20040822.212  125 (Mike Simonsen)
 20040823.211  125 (Mike Simonsen)
 20040824.010  124 (Stanislaw Swierczynski)
 20040824.876  125 (Michel Verdenet)
 20040825.944  126 (Gary Poyner)
 20040830.978  124 (Gary Poyner)
 20040831.580 12.64V (Hiroyuki Maehara)
 20040831.582 12.61B (Hiroyuki Maehara)
 20040831.851  125 (Eddy Muyllaert)
 20040831.951  124 (Gary Poyner)
 20040901.857  126 (Michel Verdenet)
 20040901.865  126 (Georg Comello)
 20040902.844  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040902.862  125 (Wolfgang Kriebel)
 20040903.108  124 (Mike Simonsen)
 20040903.872  126 (Michel Verdenet)
 20040903.971  124 (Gary Poyner)
 20040904.856  124 (Eddy Muyllaert)
 20040904.869  125 (Michel Verdenet)
 20040905.863  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040905.871  127 (Michel Verdenet)
 20040906.867  126 (Michel Verdenet)
 20040906.890  124 (Laurent Bichon)
 20040906.917  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040906.941  126 (Stanislaw Swierczynski)
 20040907.078  124 (Dan Taylor)
 20040907.801  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20040907.846  125 (Eddy Muyllaert)
 20040907.869  126 (Michel Verdenet)
 20040907.881  124 (Georg Comello)
 20040907.890  124 (Dominique Naillon)
 20040907.894  128 (Istvan Kovacs)
 20040908.137  125 (Mike Simonsen)
 20040908.823  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040908.840  124 (Eddy Muyllaert)
 20040908.878  125 (Michel Verdenet)
 20040908.960  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20040909.845  125 (Eddy Muyllaert)
 20040909.880  125 (Michel Verdenet)
 20040910.131  124 (Mike Simonsen)
 20040910.842  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040911.191  124 (Mike Simonsen)
 20040911.923  124 (Eddy Muyllaert)
 20040912.831  126 (Jose Ripero)
 20040913.831  124 (Eddy Muyllaert)
 20040913.901  126 (Istvan Kovacs)
 20040913.916  126 (Wolfgang Kriebel)
 20040913.939  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20040913.967  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040914.826  124 (Eddy Muyllaert)
 20040914.901  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040914.972  123 (Gary Poyner)
 20040915.853  125 (Paul Charleton)
 20040915.869  126 (Jose Ripero)
 20040916.048  126 (Dan Taylor)
 20040916.844  126 (Michel Verdenet)
 20040916.860  124 (Eddy Muyllaert)
 20040916.887  124 (Jose Ripero)
 20040916.990  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040917.871  124 (Jose Ripero)
 20040918.878  124 (Gary Poyner)
 20040918.946  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20040919.122  124 (Mike Simonsen)
 20040919.824  126 (Michel Verdenet)
 20040919.836  124 (Eddy Muyllaert)
 20040919.860  122 (Jose Ripero)
 20040920.072  125 (Dan Taylor)
 20040920.899  123 (Jose Ripero)
 20040921.885  125 (Georg Comello)
 20040921.939  126 (Stanislaw Swierczynski)
 20040922.172  124 (Mike Simonsen)
 20040923.815  124 (Eddy Muyllaert)
 20040924.067  124 (Dan Taylor)
 20040925.866  124 (Gary Poyner)
 20040927.046  124 (Dan Taylor)
 20040927.819  124 (Jose Ripero)
 20040928.919  123 (Gary Poyner)
 20040929.794  124 (Eddy Muyllaert)
 20040929.840  124 (Jose Ripero)
 20041001.803  123 (Michel Verdenet)
 20041001.935  124 (Gary Poyner)
 20041002.870  125 (Eddy Muyllaert)
 20041003.805  127 (Michel Verdenet)
 20041003.809  124 (Jose Ripero)
 20041003.943  124 (Eddy Muyllaert)
 20041004.038  123 (Mike Simonsen)
 20041004.803  127 (Michel Verdenet)
 20041004.849  123 (Gary Poyner)
 20041004.885  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20041005.040  124 (Dan Taylor)
 20041005.796  125 (Georg Comello)
 20041005.807  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041005.885  125 (Eddy Muyllaert)
 20041006.799  124 (Eddy Muyllaert)
 20041006.880  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041006.903  124 (Gary Poyner)
 20041007.762  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041007.772  124 (Eddy Muyllaert)
 20041008.927  124 (Eddy Muyllaert)
 20041009.940  124 (Eddy Muyllaert)
 20041010.054  123 (Mike Simonsen)
 20041010.058  124 (Dan Taylor)
 20041010.785  126 (Michel Verdenet)
 20041011.781  124 (Eddy Muyllaert)
 20041011.830  125 (Georg Comello)
 20041012.092  123 (Dan Taylor)
 20041012.785  124 (Eddy Muyllaert)
 20041012.824  126 (Pavol A. Dubovsky)
 20041012.860  122 (Laurent Bichon)
 20041012.875  126 (Stanislaw Swierczynski)
 20041012.879  126 (Jose Ripero)
 20041013.765  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041013.837 <154 (Gary Poyner)
 20041013.888  125 (Jose Ripero)
 20041014.830  125 (Laurent Bichon)
 20041014.883  125 (Eddy Muyllaert)
 20041015.786  125 (Eddy Muyllaert)
 20041015.840  123 (Laurent Bichon)
 20041016.894  125 (Eddy Muyllaert)
 20041018.768  124 (Eddy Muyllaert)
 20041018.860  124 (Laurent Bichon)
 20041018.894  123 (Gary Poyner)
 20041019.808  125 (Georg Comello)
 20041019.872  124 (Eddy Muyllaert)
 20041020.747  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041021.819  126 (Laurent Bichon)
 20041021.824  124 (Eddy Muyllaert)
 20041022.773  127 (Michel Verdenet)
 20041022.799  125 (Wolfgang Kriebel)
 20041025.753  124 (Eddy Muyllaert)
 20041026.045  124 (Dan Taylor)
 20041026.774  124 (Georg Comello)
 20041026.828  123 (Gary Poyner)
 20041028.743  124 (Eddy Muyllaert)
 20041029.755  125 (Eddy Muyllaert)
 20041029.814  124 (Dominique Naillon)
 20041104.031  124 (Mike Simonsen)
 20041104.774  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041104.794  124 (Eddy Muyllaert)
 20041106.041  124 (Mike Simonsen)
 20041107.034  124 (Mike Simonsen)
 20041108.071  124 (Mike Simonsen)
 20041109.122  124 (Mike Simonsen)
 20041110.044  124 (Mike Simonsen)
 20041114.741  124 (Eddy Muyllaert)
 20041120.753  123 (Eddy Muyllaert)
 20041123.460 129C (Masayuki Moriyama)
 20041125.819  124 (Eddy Muyllaert)
 20041208.733  125 (Georg Comello)
 20041208.974  124 (Mike Simonsen)
 20041211.707  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20041213.739  128 (Michel Verdenet)
 20041226.724  124 (Dominique Naillon)
 20050105.256  124 (Eddy Muyllaert)
 20050210.160  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20050213.444  126 (Mike Simonsen)
 20050307.774  119 (Tomohito Ohshima)
 20050313.783  120 (Tomohito Ohshima)
 20050330.983  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20050331.714  121 (Tomohito Ohshima)
 20050401.024  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20050401.378  124 (Mike Simonsen)
 20050402.053  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050402.922  125 (Michel Verdenet)
 20050404.012  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20050404.046  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050407.085  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20050408.690  119: (Tomohito Ohshima)
 20050410.295  125 (Mike Simonsen)
 20050412.249  124 (Mike Simonsen)
 20050413.361  124 (Mike Simonsen)
 20050414.642 12.62Ic (Hiroyuki Maehara)
 20050414.644 12.62Rc (Hiroyuki Maehara)
 20050414.646 12.56V (Hiroyuki Maehara)
 20050414.649 12.49B (Hiroyuki Maehara)
 20050415.347  124 (Mike Simonsen)
 20050416.302  124 (Mike Simonsen)
 20050417.083  124 (Gary Poyner)
 20050419.047  124 (Gary Poyner)
 20050419.332  124 (Mike Simonsen)
 20050422.257  125 (Dan Taylor)
 20050426.594 126C (Masayuki Moriyama)
 20050501.008  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050501.926  124 (Eddy Muyllaert)
 20050501.928  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050502.927  124 (Eddy Muyllaert)
 20050503.660  123 (Tomohito Ohshima)
 20050503.935  124 (Eddy Muyllaert)
 20050504.339  124 (Mike Simonsen)
 20050504.663  126 (Tomohito Ohshima)
 20050505.067  124 (Georg Comello)
 20050505.286  124 (Mike Simonsen)
 20050506.271  124 (Mike Simonsen)
 20050506.326  120 (Dan Taylor)
 20050506.901  121 (Michel Verdenet)
 20050508.285  123 (Mike Simonsen)
 20050508.929  124 (Eddy Muyllaert)
 20050508.969  123 (Laurent Bichon)
 20050509.042  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050509.299  123 (Mike Simonsen)
 20050509.906  121 (Michel Verdenet)
 20050509.934  125 (Eddy Muyllaert)
 20050509.960  123 (Laurent Bichon)
 20050510.062  126 (Gary Poyner)
 20050510.936  125 (Eddy Muyllaert)
 20050511.040  126 (Gary Poyner)
 20050511.244  123 (Mike Simonsen)
 20050511.933  124 (Eddy Muyllaert)
 20050511.938  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050511.956  123 (Georg Comello)
 20050512.044  126 (Gary Poyner)
 20050513.012  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050514.055  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050515.035  126 (Gary Poyner)
 20050515.651  122: (Tomohito Ohshima)
 20050515.892  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050515.922  125 (Eddy Muyllaert)
 20050517.936  125 (Eddy Muyllaert)
 20050520.874  125 (Wolfgang Kriebel)
 20050521.265  127 (Dan Taylor)
 20050521.940  125 (Eddy Muyllaert)
 20050522.046  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050522.949  126 (Eddy Muyllaert)
 20050524.960  124 (Laurent Bichon)
 20050525.658 12.52V (Hiroyuki Maehara)
 20050525.661 12.50B (Hiroyuki Maehara)
 20050525.931  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050525.949  125 (Laurent Bichon)
 20050526.276  128 (Dan Taylor)
 20050526.903  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20050527.947  127 (Eddy Muyllaert)
 20050527.973  124 (Georg Comello)
 20050530.944  124 (Eddy Muyllaert)
 20050531.749 12.58V (Hiroyuki Maehara)
 20050531.751 12.50B (Hiroyuki Maehara)
 20050531.938  124 (Eddy Muyllaert)
 20050601.992  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20050602.980  125 (Laurent Bichon)
 20050603.955  124 (Eddy Muyllaert)
 20050604.017  123 (Gary Poyner)
 20050604.739 127C (Masayuki Moriyama)
 20050607.039  124 (Gary Poyner)
 20050608.952  124 (Eddy Muyllaert)
 20050609.051  124 (Gary Poyner)
 20050609.954  123 (Eddy Muyllaert)
 20050609.969  123 (Laurent Bichon)
 20050610.919  125 (Laurent Bichon)
 20050612.919  124 (Laurent Bichon)
 20050613.038  123 (Gary Poyner)
 20050613.508 <121 (Tomohito Ohshima)
 20050613.958  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20050613.968  124 (Eddy Muyllaert)
 20050614.930  123 (Laurent Bichon)
 20050614.955  124 (Eddy Muyllaert)
 20050614.985  124 (Georg Comello)
 20050615.953  124 (Eddy Muyllaert)
 20050618.503 12.48V (Hiroyuki Maehara)
 20050618.506 12.46B (Hiroyuki Maehara)
 20050618.930  125 (Laurent Bichon)
 20050618.960  124 (Eddy Muyllaert)
 20050619.017  124 (Gary Poyner)
 20050619.921  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050619.960  124 (Eddy Muyllaert)
 20050622.951  123 (Georg Comello)
 20050622.956  124 (Eddy Muyllaert)
 20050623.024  124 (Gary Poyner)
 20050623.899  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20050624.026  124 (Gary Poyner)
 20050625.653 129C (Masayuki Moriyama)
 20050626.947  123 (Eddy Muyllaert)
 20050626.949  123 (Laurent Bichon)
 20050627.035  123 (Gary Poyner)
 20050628.026  124 (Gary Poyner)
 20050629.947  123 (Jose Ripero)
 20050630.918  123 (Jose Ripero)
 20050701.017  126 (Gary Poyner)
 20050701.920  124 (Jose Ripero)
 20050702.281  126 (Mike Simonsen)
 20050702.319  124 (Dan Taylor)
 20050702.938  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050703.928  124 (Jose Ripero)
 20050703.942  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050703.949  123 (Michel Verdenet)
 20050704.987  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050705.062  124 (Gary Poyner)
 20050705.889  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050705.915  124 (Jose Ripero)
 20050705.992  125 (Georg Comello)
 20050707.186  124 (Mike Simonsen)
 20050708.915  124 (Jose Ripero)
 20050709.042  124 (Gary Poyner)
 20050709.231  124 (Mike Simonsen)
 20050710.913  124 (Jose Ripero)
 20050711.908  122 (Michel Verdenet)
 20050712.905  123 (Michel Verdenet)
 20050712.931  124 (Jose Ripero)
 20050713.905  124 (Michel Verdenet)
 20050716.010  124 (Gary Poyner)
 20050717.026  124 (Gary Poyner)
 20050718.015  123 (Gary Poyner)
 20050718.015  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050718.660 12.45V (Hiroyuki Maehara)
 20050718.662 12.33B (Hiroyuki Maehara)
 20050719.028  123 (Gary Poyner)
 20050719.880 127CV (Jose Castillo Escudero)
 20050720.927  123 (Eddy Muyllaert)
 20050721.012  124 (Gary Poyner)
 20050724.919  124 (Eddy Muyllaert)
 20050724.924  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20050725.862 126CV (Jose Castillo Escudero)
 20050727.015  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050727.867 124CV (Jose Castillo Escudero)
 20050727.909  123 (Eddy Muyllaert)
 20050727.924  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20050728.907  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050729.019  122 (Laurent Bichon)
 20050730.919  123 (Eddy Muyllaert)
 20050730.935  123 (Georg Comello)
 20050731.166  125 (Mike Simonsen)
 20050731.694 12.60V (Hiroyuki Maehara)
 20050731.697 12.47B (Hiroyuki Maehara)
 20050731.889  122 (Michel Verdenet)
 20050802.899  124 (Eddy Muyllaert)
 20050802.910  124 (Jose Ripero)
 20050802.923  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050803.919  123 (Eddy Muyllaert)
 20050804.067  123 (Gary Poyner)
 20050804.899  121 (Michel Verdenet)
 20050804.903  124 (Jose Ripero)
 20050805.881  123 (Georg Comello)
 20050805.969  123 (Laurent Bichon)
 20050806.969  124 (Gary Poyner)
 20050807.608 12.66V (Hiroyuki Maehara)
 20050807.892  121 (Michel Verdenet)
 20050807.931  123 (Eddy Muyllaert)
 20050808.006  123 (Gary Poyner)
 20050808.890  121 (Michel Verdenet)
 20050808.896  123 (Eddy Muyllaert)
 20050808.930  123 (Laurent Bichon)
 20050809.050  124 (Gary Poyner)
 20050809.197  125 (Mike Simonsen)
 20050809.890  121 (Michel Verdenet)
 20050809.908  124 (Jose Ripero)
 20050810.881  122 (Michel Verdenet)
 20050810.960  124 (Laurent Bichon)
 20050811.010  124 (Gary Poyner)
 20050811.882  121 (Michel Verdenet)
 20050811.897  124 (Georg Comello)
 20050811.935  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050812.885  123 (Eddy Muyllaert)
 20050812.897  124 (Jose Ripero)
 20050812.967  123 (Gary Poyner)
 20050813.018  124: (Marian Legutko)
 20050813.876  120 (Michel Verdenet)
 20050815.869  120 (Michel Verdenet)
 20050815.900  124 (Eddy Muyllaert)
 20050816.878  123 (Eddy Muyllaert)
 20050816.980  124 (Laurent Bichon)
 20050816.996  123 (Gary Poyner)
 20050817.867  124 (Georg Comello)
 20050817.882  124 (Eddy Muyllaert)
 20050817.964  124 (Gary Poyner)
 20050818.010  122 (Laurent Bichon)
 20050818.942  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050820.953  123 (Gary Poyner)
 20050821.885  124 (Jose Ripero)
 20050821.960  125 (Laurent Bichon)
 20050822.869  122 (Michel Verdenet)
 20050823.880  123 (Eddy Muyllaert)
 20050823.909  124 (Jose Ripero)
 20050825.906  123 (Eddy Muyllaert)
 20050825.940  123 (Laurent Bichon)
 20050825.994  123 (Gary Poyner)
 20050826.853  123 (Michel Verdenet)
 20050827.844  121 (Michel Verdenet)
 20050827.867  123 (Eddy Muyllaert)
 20050827.869  123 (Laurent Bichon)
 20050827.961  124 (Jose Ripero)
 20050828.169  124 (Mike Simonsen)
 20050828.857  124 (Dominique Naillon)
 20050828.860  123 (Michel Verdenet)
 20050828.874  123 (Eddy Muyllaert)
 20050828.894  124 (Jose Ripero)
 20050828.899  122 (Laurent Bichon)
 20050828.969  124 (Gary Poyner)
 20050829.599 12.45V (Hiroyuki Maehara)
 20050829.601 12.46B (Hiroyuki Maehara)
 20050829.861  123 (Eddy Muyllaert)
 20050829.869  122 (Michel Verdenet)
 20050829.976  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050829.990  125 (Laurent Bichon)
 20050829.998  124 (Gary Poyner)
 20050830.857  122 (Michel Verdenet)
 20050830.872  123 (Eddy Muyllaert)
 20050830.889  124 (Jose Ripero)
 20050830.892  124 (Georg Comello)
 20050830.899  122 (L. Brunetto)
 20050830.905  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050830.917  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050831.071  123 (Gary Poyner)
 20050831.871  123 (Michel Verdenet)
 20050831.871  124 (Eddy Muyllaert)
 20050901.881  124 (Jose Ripero)
 20050901.891  124 (Eddy Muyllaert)
 20050901.928  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050902.024  123 (Gary Poyner)
 20050902.910  123 (Laurent Bichon)
 20050902.935  124 (Gary Poyner)
 20050903.855  122 (Michel Verdenet)
 20050903.875  124 (Jose Ripero)
 20050904.128  125 (Mike Simonsen)
 20050904.840  122 (Michel Verdenet)
 20050904.854  124 (Eddy Muyllaert)
 20050905.157  123 (Dan Taylor)
 20050905.178  124 (Mike Simonsen)
 20050905.884  124 (Jose Ripero)
 20050905.935  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050907.010  123 (Laurent Bichon)
 20050907.845  123 (Eddy Muyllaert)
 20050907.857  122 (Michel Verdenet)
 20050907.950  124 (Laurent Bichon)
 20050908.830  123 (Eddy Muyllaert)
 20050908.851  124 (Georg Comello)
 20050908.883  122 (Jose Ripero)
 20050908.887  123 (Wolfgang Kriebel)
 20050909.847  123 (Michel Verdenet)
 20050910.960  123 (Laurent Bichon)
 20050912.842  124 (Eddy Muyllaert)
 20050913.849  123 (Eddy Muyllaert)
 20050913.869  124 (Michel Verdenet)
 20050913.883  123 (Jose Ripero)
 20050914.826  124 (Georg Comello)
 20050914.869  124 (Laurent Bichon)
 20050914.914  124 (Gary Poyner)
 20050916.840  121 (Laurent Bichon)
 20050916.942  123 (Gary Poyner)
 20050917.549 12.42V (Hiroyuki Maehara)
 20050917.551 12.44B (Hiroyuki Maehara)
 20050917.799  124 (Eddy Muyllaert)
 20050917.840  124 (Laurent Bichon)
 20050918.827  124 (Eddy Muyllaert)
 20050918.899  124 (Laurent Bichon)
 20050919.815  123 (Eddy Muyllaert)
 20050919.830  121 (Laurent Bichon)
 20050920.819  123 (Eddy Muyllaert)
 20050920.826  122 (Michel Verdenet)
 20050920.837  122 (Jose Ripero)
 20050920.844  124 (Guenther Krisch)
 20050920.869  121 (Laurent Bichon)
 20050921.828  126 (Michel Verdenet)
 20050921.836  122 (Jose Ripero)
 20050922.067  124 (Dan Taylor)
 20050922.812  124 (Georg Comello)
 20050922.828  124 (Michel Verdenet)
 20050922.847  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20050922.864  123 (Eddy Muyllaert)
 20050922.919  123 (Laurent Bichon)
 20050923.826  124 (Wolfgang Kriebel)
 20050923.906  123 (Gary Poyner)
 20050924.821  123 (Eddy Muyllaert)
 20050924.824  124 (Michel Verdenet)
 20050924.899  123 (Laurent Bichon)
 20050925.822  124 (Eddy Muyllaert)
 20050925.912  124 (Gary Poyner)
 20050926.826  123 (Jose Ripero)
 20050926.849  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20050927.093  123 (Dan Taylor)
 20050927.837  124 (Eddy Muyllaert)
 20050927.869  124 (Maciej Reszelski)
 20050928.024  123 (Gary Poyner)
 20050928.054  123 (Dan Taylor)
 20050928.820  123 (Jose Ripero)
 20050929.807  127 (Michel Verdenet)
 20050929.810  124 (Eddy Muyllaert)
 20050930.824  123 (Jose Ripero)
 20051001.032  124 (Gary Poyner)
 20051001.052  124 (Dan Taylor)
 20051001.809  124 (Jose Ripero)
 20051001.817  129 (Michel Verdenet)
 20051001.819  124 (Maciej Reszelski)
 20051001.843  124 (Eddy Muyllaert)
 20051002.806  124 (Jose Ripero)
 20051003.796  124 (Eddy Muyllaert)
 20051003.910  123 (Laurent Bichon)
 20051004.830  125 (Maciej Reszelski)
 20051004.908  124 (Gary Poyner)
 20051005.032  123 (Dan Taylor)
 20051005.790  127 (Maciej Reszelski)
 20051005.853  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051005.878  124 (Jose Ripero)
 20051006.801  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051006.877  124 (Jose Ripero)
 20051008.808  127 (Michel Verdenet)
 20051008.815  123 (Dominique Naillon)
 20051009.803  127 (Michel Verdenet)
 20051009.806  123 (Eddy Muyllaert)
 20051009.842  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051009.906  124 (Gary Poyner)
 20051010.772  124 (Wolfgang Kriebel)
 20051010.790  122 (Eddy Muyllaert)
 20051010.806  123 (Georg Comello)
 20051010.860  126 (Michel Verdenet)
 20051010.865  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20051011.801  123 (Dominique Naillon)
 20051011.824  123 (Eddy Muyllaert)
 20051011.944  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051015.815  124 (Eddy Muyllaert)
 20051015.882  124 (Gary Poyner)
 20051016.770  124 (Eddy Muyllaert)
 20051017.749  124 (Wolfgang Kriebel)
 20051017.763  123 (Eddy Muyllaert)
 20051019.772  124 (Eddy Muyllaert)
 20051019.774  126 (Michel Verdenet)
 20051020.783  124 (Eddy Muyllaert)
 20051022.772  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051023.796  124 (Jose Ripero)
 20051025.797  123 (Eddy Muyllaert)
 20051026.755  124 (Michel Verdenet)
 20051026.785  124 (Georg Comello)
 20051026.811  123 (Eddy Muyllaert)
 20051026.866  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20051027.756  123 (Eddy Muyllaert)
 20051027.774  127 (Michel Verdenet)
 20051027.833  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20051028.855  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051029.744  123 (Eddy Muyllaert)
 20051029.767  127 (Michel Verdenet)
 20051029.808  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051030.788  126 (Michel Verdenet)
 20051030.806  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051030.921  124 (Gary Poyner)
 20051031.810  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051101.741  124 (Eddy Muyllaert)
 20051101.756  124 (Georg Comello)
 20051101.776  124 (Jose Ripero)
 20051101.835  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051102.543  124 (Dan Taylor)
 20051104.769  123 (Georg Comello)
 20051104.908  125 (Laurent Bichon)
 20051105.760  127 (Michel Verdenet)
 20051105.788  124 (Dominique Naillon)
 20051105.795  124 (Jose Ripero)
 20051106.762  126 (Michel Verdenet)
 20051106.822  124 (Gary Poyner)
 20051107.756  123 (Eddy Muyllaert)
 20051108.042  123 (Mike Simonsen)
 20051108.760  126 (Georg Comello)
 20051108.831  124 (Eddy Muyllaert)
 20051109.734  123 (Eddy Muyllaert)
 20051109.742  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20051109.828  123 (Gary Poyner)
 20051111.081  124 (Mike Simonsen)
 20051113.744  123 (Eddy Muyllaert)
 20051113.823  123 (Gary Poyner)
 20051114.735  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20051114.817  125 (Laurent Bichon)
 20051117.746  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20051117.748  123 (Stanislaw Swierczynski)
 20051118.729  124 (Eddy Muyllaert)
 20051118.817  123 (Gary Poyner)
 20051119.730  124 (Eddy Muyllaert)
 20051119.735  125 (Wolfgang Kriebel)
 20051119.749  125 (Laurent Bichon)
 20051119.994  123 (Mike Simonsen)
 20051120.769  123 (Eddy Muyllaert)
 20051120.820  125 (Laurent Bichon)
 20051120.856  124 (Gary Poyner)
 20051121.006  124 (Mike Simonsen)
 20051122.749  124 (Eddy Muyllaert)
 20051125.773  123 (Gary Poyner)
 20051126.728  124 (Eddy Muyllaert)
 20051126.762  126 (Jose Ripero)
 20051127.728  127 (Georg Comello)
 20051205.752  126 (Jose Ripero)
 20051207.762  126 (Jose Ripero)
 20051208.778  124 (Eddy Muyllaert)
 20051210.709  123 (Eddy Muyllaert)
 20051211.722  123 (Eddy Muyllaert)
 20051212.724  124 (Eddy Muyllaert)
 20051216.723  123 (Gary Poyner)
 20051217.762  126 (Jose Ripero)
 20051217.773  122 (Gary Poyner)
 20051218.759  126 (Jose Ripero)
 20051219.715  123 (Eddy Muyllaert)
 20051219.722  125 (Georg Comello)
 20051222.756  126 (Jose Ripero)
 20051228.717  123 (Eddy Muyllaert)
 20060219.174  125 (Wolfgang Kriebel)
 20060225.140  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060301.194  125 (Eddy Muyllaert)
 20060313.194  124 (Eddy Muyllaert)
 20060318.399  121 (Dan Taylor)
 20060319.996  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060323.156  123 (Georg Comello)
 20060324.119  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20060327.388  123 (Mike Simonsen)
 20060329.411  122 (Mike Simonsen)
 20060401.032  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060404.385  124 (Mike Simonsen)
 20060408.099  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060411.108  125 (Georg Comello)
 20060419.996  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060421.978  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060423.017  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060423.985  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060426.985  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060427.040  124 (Georg Comello)
 20060430.000  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060430.969  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060502.965  124 (Laurent Bichon)
 20060504.889  123 (Wolfgang Kriebel)
 20060505.031  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060510.003  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060510.980  124 (Gary Poyner)
 20060523.215 12.52V (Mike Simonsen)
 20060523.962  123 (Georg Comello)
 20060528.062  124 (Gary Poyner)
 20060528.357 12.49V (Mike Simonsen)
 20060529.322 12.46V (Mike Simonsen)
 20060531.012  124 (Georg Comello)
 20060531.057  123 (Gary Poyner)
 20060601.033  124 (Gary Poyner)
 20060603.019  124 (Gary Poyner)
 20060605.040  123 (Gary Poyner)
 20060605.276 12.40V (Mike Simonsen)
 20060606.206 12.50V (Mike Simonsen)
 20060606.958  124 (Eddy Muyllaert)
 20060607.958  123 (Georg Comello)
 20060608.060  124 (Gary Poyner)
 20060608.873  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060610.022  124 (Gary Poyner)
 20060610.963  124 (Eddy Muyllaert)
 20060611.262 12.50V (Mike Simonsen)
 20060613.038  124 (Gary Poyner)
 20060613.922  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060617.958  125 (Georg Comello)
 20060620.658  124 (Yutaka Maeda)
 20060624.201 12.54V (Mike Simonsen)
 20060624.943  125 (Jose Ripero)
 20060624.951  124 (Eddy Muyllaert)
 20060627.644 12.25V (Hiroyuki Maehara)
 20060627.646 12.25B (Hiroyuki Maehara)
 20060627.952  125 (Laurent Bichon)
 20060627.969  123 (Eddy Muyllaert)
 20060628.965  123 (Eddy Muyllaert)
 20060629.948  123 (Eddy Muyllaert)
 20060701.938  123 (Eddy Muyllaert)
 20060702.017  123 (Gary Poyner)
 20060702.899  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060702.928  124 (Jose Ripero)
 20060702.967  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060702.972  124 (Eddy Muyllaert)
 20060703.076  124 (Gary Poyner)
 20060703.903  127: (Marian Legutko)
 20060703.935  124 (Eddy Muyllaert)
 20060705.890  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060709.949  123 (Eddy Muyllaert)
 20060710.005  124 (Gary Poyner)
 20060711.938  125 (Georg Comello)
 20060711.940  123 (Eddy Muyllaert)
 20060712.007  123 (Gary Poyner)
 20060713.701  124 (Yutaka Maeda)
 20060713.714 12.48V (Hiroyuki Maehara)
 20060713.717 12.54B (Hiroyuki Maehara)
 20060714.019  124 (Gary Poyner)
 20060714.222 12.46 (Mike Simonsen)
 20060714.963  124 (Eddy Muyllaert)
 20060715.008  123 (Gary Poyner)
 20060715.929  123 (Eddy Muyllaert)
 20060716.019  124 (Gary Poyner)
 20060716.225 12.42V (Mike Simonsen)
 20060716.874  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060716.931  124 (Eddy Muyllaert)
 20060717.914  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20060717.943  124 (Eddy Muyllaert)
 20060718.008  125 (Georg Comello)
 20060718.039  124 (Gary Poyner)
 20060718.929  123 (Eddy Muyllaert)
 20060719.016  124 (Gary Poyner)
 20060719.896  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060720.917  124 (Jose Ripero)
 20060720.938  124 (Eddy Muyllaert)
 20060720.944  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060721.910  124 (Jose Ripero)
 20060723.910  124 (Eddy Muyllaert)
 20060723.919  124 (Jose Ripero)
 20060723.928  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060723.994  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060724.005  123 (Gary Poyner)
 20060724.972  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060725.910  125 (Jose Ripero)
 20060725.951  124 (Georg Comello)
 20060726.646  125 (Yutaka Maeda)
 20060726.678 12.59V (Hiroyuki Maehara)
 20060726.681 12.55B (Hiroyuki Maehara)
 20060726.938  122 (Pavol A. Dubovsky)
 20060727.906  126 (Maciej Reszelski)
 20060727.914  126 (Jose Ripero)
 20060728.050  123 (Gary Poyner)
 20060728.897  126 (Jose Ripero)
 20060728.908  124 (Eddy Muyllaert)
 20060728.965  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060729.631  125 (Yutaka Maeda)
 20060730.008  126 (Maciej Reszelski)
 20060730.903  124 (Eddy Muyllaert)
 20060730.905  126 (Jose Ripero)
 20060730.933  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20060731.653  123 (Yutaka Maeda)
 20060801.908  126 (Jose Ripero)
 20060802.031  122 (Laurent Bichon)
 20060803.030  124 (Laurent Bichon)
 20060803.639 12.32V (Hiroyuki Maehara)
 20060803.642 12.27B (Hiroyuki Maehara)
 20060803.649  123 (Yutaka Maeda)
 20060804.902  126 (Jose Ripero)
 20060805.640 12.59V (Hiroyuki Maehara)
 20060805.642 12.54B (Hiroyuki Maehara)
 20060805.899  123 (Eddy Muyllaert)
 20060806.910  124 (Eddy Muyllaert)
 20060807.032  125 (Georg Comello)
 20060809.901  126 (Jose Ripero)
 20060810.598 12.41V (Hiroyuki Maehara)
 20060810.601 12.32B (Hiroyuki Maehara)
 20060811.891  126 (Jose Ripero)
 20060812.147 12.52V (Mike Simonsen)
 20060813.890  126 (Jose Ripero)
 20060814.997  124 (Gary Poyner)
 20060815.642  123 (Yutaka Maeda)
 20060817.898  126 (Jose Ripero)
 20060818.860  124 (Marian Legutko)
 20060818.889  125 (Georg Comello)
 20060818.962  124 (Stanislaw Swierczynski)
 20060819.974  123 (Pavol A. Dubovsky)
 20060820.891  126 (Jose Ripero)
 20060821.012  123 (Gary Poyner)
 20060821.826  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060821.908  126 (Jose Ripero)
 20060824.664  124 (Yutaka Maeda)
 20060824.898  126 (Jose Ripero)
 20060825.042  123 (Gary Poyner)
 20060826.894  124 (Marian Legutko)
 20060826.962  124 (Gary Poyner)
 20060827.869  124 (Eddy Muyllaert)
 20060827.889  126 (Jose Ripero)
 20060828.856  123 (Eddy Muyllaert)
 20060828.949  123 (Gary Poyner)
 20060829.848  123 (Eddy Muyllaert)
 20060829.878  126 (Jose Ripero)
 20060829.969  122 (Laurent Bichon)
 20060830.022  123 (Gary Poyner)
 20060830.864  123 (Eddy Muyllaert)
 20060831.866  123 (Eddy Muyllaert)
 20060831.934  126 (Laurent Bichon)
 20060831.996  120 (Adolfo Darriba Martinez)
 20060901.603  125 (Yutaka Maeda)
 20060901.619 12.57V (Hiroyuki Maehara)
 20060901.622 12.44B (Hiroyuki Maehara)
 20060901.814  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060902.957  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20060904.864  124 (Georg Comello)
 20060904.869  123 (Eddy Muyllaert)
 20060905.849  123 (Eddy Muyllaert)
 20060906.605  125 (Yutaka Maeda)
 20060907.837  123 (Eddy Muyllaert)
 20060908.849  124 (Eddy Muyllaert)
 20060908.930  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20060909.848  124 (Eddy Muyllaert)
 20060910.838  123 (Eddy Muyllaert)
 20060910.972  124 (Gary Poyner)
 20060911.831  125 (Georg Comello)
 20060911.845  124 (Eddy Muyllaert)
 20060912.887  126 (Wolfgang Kriebel)
 20060915.931  124 (Stanislaw Swierczynski)
 20060916.845  126 (Jose Ripero)
 20060917.819  125 (Wolfgang Kriebel)
 20060918.533 12.68V (Hiroyuki Maehara)
 20060918.536 12.60B (Hiroyuki Maehara)
 20060918.601  126 (Yutaka Maeda)
 20060918.831  123 (Eddy Muyllaert)
 20060918.906  125 (Pavol A. Dubovsky)
 20060919.016  123 (Gary Poyner)
 20060919.827  124 (Eddy Muyllaert)
 20060919.917  124 (Laurent Bichon)
 20060919.987  124 (Georg Comello)
 20060920.833  123 (Eddy Muyllaert)
 20060920.896  122 (Laurent Bichon)
 20060921.583  125 (Yutaka Maeda)
 20060921.832  123 (Eddy Muyllaert)
 20060922.827  123 (Eddy Muyllaert)
 20060922.907  123 (Stanislaw Swierczynski)
 20060924.819  124 (Wolfgang Kriebel)
 20060924.931  123 (Gary Poyner)
 20060926.828  123 (Eddy Muyllaert)
 20060927.852  125 (Jose Ripero)
 20060929.806  126 (Georg Comello)
 20061002.937  123 (Gary Poyner)
 20061004.828  124 (Eddy Muyllaert)
 20061007.798  124 (Eddy Muyllaert)
 20061008.792  125 (Wolfgang Kriebel)
 20061008.804  124 (Eddy Muyllaert)
 20061009.803  124 (Eddy Muyllaert)
 20061010.840  124 (Eddy Muyllaert)
 20061010.863  124 (Stanislaw Swierczynski)
 20061011.772  124 (Pavol A. Dubovsky)
 20061011.931  123 (Gary Poyner)
 20061012.816  123 (Eddy Muyllaert)
 20061013.801  123 (Eddy Muyllaert)
 20061015.469 12.65V (Hiroyuki Maehara)
 20061015.471 12.60B (Hiroyuki Maehara)
 20061016.758  125 (Wolfgang Kriebel)
 20061016.799  124 (Georg Comello)
 20061016.820  124 (Eddy Muyllaert)
 20061019.769  124 (Eddy Muyllaert)
 20061021.763  124 (Eddy Muyllaert)
 20061021.844  123 (Gary Poyner)
 20061022.824  127 (Stanislaw Swierczynski)
 20061023.774  125 (Georg Comello)
 20061024.795  123 (Eddy Muyllaert)
 20061024.844  123 (Gary Poyner)
 20061025.733  124 (Wolfgang Kriebel)
 20061025.770 12.88C (Vince Tuboly)
 20061026.802  126 (Stanislaw Swierczynski)
 20061026.844  124 (Eddy Muyllaert)
 20061027.794 12.53CV (Diego Rodriguez)
 20061027.794 12.53CV (Diego Rodriguez)
 20061027.885  123 (Gary Poyner)
 20061031.897  123 (Gary Poyner)
 20061101.765  125 (Georg Comello)
 20061101.846  123 (Gary Poyner)
 20061102.830  123 (Gary Poyner)
 20061103.768  124 (Eddy Muyllaert)
 20061109.785  124 (Wolfgang Kriebel)
 20061109.788  124 (Eddy Muyllaert)
 20061109.805  124 (Georg Comello)
 20061109.844  123 (Gary Poyner)
 20061111.765  126 (Jose Ripero)
 20061112.762  126 (Jose Ripero)
 20061113.756  124 (Eddy Muyllaert)
 20061115.782  125 (Eddy Muyllaert)
 20061115.796 12.95C (Vince Tuboly)
 20061116.828  123 (Gary Poyner)
 20061117.750  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20061117.755  125 (Eddy Muyllaert)
 20061117.766  126 (Jose Ripero)
 20061117.887  124 (Gary Poyner)
 20061118.776  124 (Eddy Muyllaert)
 20061119.749  125 (Eddy Muyllaert)
 20061119.780  126 (Jose Ripero)
 20061120.746 12.69CV (Diego Rodriguez)
 20061121.740  125 (Georg Comello)
 20061121.784  125 (Eddy Muyllaert)
 20061123.769 13.16C (Vince Tuboly)
 20061123.803  123 (Gary Poyner)
 20061125.794  124 (Gary Poyner)
 20061126.756  126 (Jose Ripero)
 20061127.806  126 (Eddy Muyllaert)
 20061128.848  123 (Gary Poyner)
 20061129.726  124 (Georg Comello)
 20061129.742  124 (Eddy Muyllaert)
 20061202.807  124 (Eddy Muyllaert)
 20061206.749  125 (Eddy Muyllaert)
 20061208.741  122 (Gary Poyner)
 20061209.743  124 (Eddy Muyllaert)
 20061209.784  126 (Jose Ripero)
 20061210.762  126 (Jose Ripero)
 20061211.700  125 (Stanislaw Swierczynski)
 20061215.706  124 (Wolfgang Kriebel)
 20061216.708  126 (Georg Comello)
 20061216.753  123 (Eddy Muyllaert)
 20061216.755  123 (Gary Poyner)
 20061219.763  125 (Laurent Bichon)
 20070102.765  124 (Gary Poyner)
 20070110.210  125 (Wolfgang Kriebel)
 20070110.751  126 (Gary Poyner)
 20070123.182  128 (Georg Comello)
 20070215.227  131 (Eddy Muyllaert)
 20070216.199  126 (Wolfgang Kriebel)
 20070314.131  130 (Pavol A. Dubovsky)
 20070326.083  131 (Wolfgang Kriebel)
 20070327.147  130 (Eddy Muyllaert)
 20070409.060  146 (Gary Poyner)
 20070409.767 14.13V (Hiroyuki Maehara)
 20070409.769 14.04B (Hiroyuki Maehara)
 20070410.069  145 (Gary Poyner)
 20070411.074  144 (Gary Poyner)
 20070415.113  143 (Eddy Muyllaert)
 20070419.023  150 (Gary Poyner)
 20070419.038 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070420.981 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070422.078 <150 (Pavol A. Dubovsky)
 20070425.666 <131 (Yutaka Maeda)
 20070426.799 15.94V (Hiroyuki Maehara)
 20070426.802 15.98B (Hiroyuki Maehara)
 20070501.097 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070505.989 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070507.769 <16.50V (Hiroyuki Maehara)
 20070508.028 <153 (Gary Poyner)
 20070508.163 17.60C (Gary Poyner)
 20070508.765 <165V (Hiroyuki Maehara)
 20070511.751 17.01V (Hiroyuki Maehara)
 20070511.754 17.17B (Hiroyuki Maehara)
 20070513.039 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070514.985 <150 (Pavol A. Dubovsky)
 20070517.918 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070518.353 <153 (Mike Simonsen)
 20070518.983 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070519.953 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070519.975 <150 (Gary Poyner)
 20070522.023 <150 (Gary Poyner)
 20070522.942 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070523.035 <152 (Gary Poyner)
 20070523.952 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070530.026 <150 (Gary Poyner)
 20070530.212 17.87C (Gary Poyner)
 20070602.056 <147 (Gary Poyner)
 20070602.196 171C (Eric Morillon)
 20070602.199 17.62CR (Daniel Mendicini)
 20070603.038 <153 (Gary Poyner)
 20070603.721 <171V (Hiroyuki Maehara)
 20070605.056 <150 (Gary Poyner)
 20070610.208 17.66C (Gary Poyner)
 20070611.028 <150 (Gary Poyner)
 20070612.999 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070616.980 171CR (Maciej Reszelski)
 20070618.953 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070618.985 <152 (Gary Poyner)
 20070620.185 17.93C (Gary Poyner)
 20070620.887 17.32CV (Jose Castillo Escudero)
 20070621.966 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070623.914 <177CR (Maciej Reszelski)
 20070624.163 172G (Eric Morillon)
 20070624.876 <173CR (Maciej Reszelski)
 20070626.215 17.55C (Gary Poyner)
 20070703.162 17.84C (Gary Poyner)
 20070704.900 178CR (Maciej Reszelski)
 20070705.172 17.67C (Gary Poyner)
 20070705.653 168C (Hiroyuki Maehara)
 20070707.886 179CR (Maciej Reszelski)
 20070707.965 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070708.001 <153 (Gary Poyner)
 20070708.886 178CR (Maciej Reszelski)
 20070708.940 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070709.147 17.90C (Gary Poyner)
 20070709.951 17.18CV (Diego Rodriguez)
 20070711.158 17.67C (Gary Poyner)
 20070713.133 17.75C (Gary Poyner)
 20070713.981 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070714.139 17.78C (Gary Poyner)
 20070714.938 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070714.987 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070715.110 17.80C (Gary Poyner)
 20070715.990 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070716.875 172CR (Maciej Reszelski)
 20070717.942 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070717.953 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070718.872 167CR (Maciej Reszelski)
 20070718.919 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070719.019 <156 (Gary Poyner)
 20070719.924 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070720.924 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070722.119 17.79C (Gary Poyner)
 20070722.916 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070722.925 17.65CV (Diego Rodriguez)
 20070723.142 17.41C (Gary Poyner)
 20070724.092 17.84C (Gary Poyner)
 20070724.931 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070724.990 <156 (Gary Poyner)
 20070725.096 17.59C (Gary Poyner)
 20070726.085 17.94C (Gary Poyner)
 20070727.585 171C (Hiroyuki Maehara)
 20070728.083 17.34C (Gary Poyner)
 20070728.108 175CV (Daniel Mendicini)
 20070729.069 17.80C (Gary Poyner)
 20070729.994 <150 (Gary Poyner)
 20070730.899 <163CR (Maciej Reszelski)
 20070731.999 <150 (Gary Poyner)
 20070801.038 17.73C (Gary Poyner)
 20070801.901 172CR (Maciej Reszelski)
 20070802.030 17.79C (Gary Poyner)
 20070802.938 17.35CV (Diego Rodriguez)
 20070803.015 <150 (Gary Poyner)
 20070803.022 17.92C (Gary Poyner)
 20070803.938 169CR (Maciej Reszelski)
 20070804.899 169CR (Maciej Reszelski)
 20070805.003 <153 (Gary Poyner)
 20070805.044 17.89C (Gary Poyner)
 20070806.040 17.68C (Gary Poyner)
 20070807.017 <152 (Gary Poyner)
 20070808.031 17.83C (Gary Poyner)
 20070808.946 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070809.039 17.72C (Gary Poyner)
 20070809.999 17.66C (Gary Poyner)
 20070811.883 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070812.897 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070812.958 <156 (Gary Poyner)
 20070814.056 17.88C (Gary Poyner)
 20070815.012 17.90C (Gary Poyner)
 20070816.026 18.27C (Gary Poyner)
 20070817.010 17.71C (Gary Poyner)
 20070817.893 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070819.017 17.71C (Gary Poyner)
 20070820.899 17.28CV (Diego Rodriguez)
 20070822.907 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070823.030 17.71C (Gary Poyner)
 20070823.882 17.50CV (Diego Rodriguez)
 20070823.983 <150 (Gary Poyner)
 20070824.024 17.71C (Gary Poyner)
 20070824.926 <152 (Gary Poyner)
 20070825.930 <150 (Gary Poyner)
 20070826.031 17.96C (Gary Poyner)
 20070826.875 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070826.942 <150 (Gary Poyner)
 20070827.015 18.06C (Gary Poyner)
 20070828.019 18.55C (Gary Poyner)
 20070829.005 18.01C (Gary Poyner)
 20070829.865 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070831.003 17.78C (Gary Poyner)
 20070902.994 17.91C (Gary Poyner)
 20070903.859 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070904.024 17.80C (Gary Poyner)
 20070904.867 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070906.040 17.79C (Gary Poyner)
 20070907.836 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070908.908 17.39CV (Diego Rodriguez)
 20070911.848 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070912.854 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070913.878 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070914.920 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070915.892 17.69C (Gary Poyner)
 20070915.935 <153 (Gary Poyner)
 20070916.844 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070916.894 17.66CV (Diego Rodriguez)
 20070917.837 <150 (Pavol A. Dubovsky)
 20070917.915 17.91C (Gary Poyner)
 20070918.831 <145 (Eddy Muyllaert)
 20070918.924 17.84C (Gary Poyner)
 20070919.897 <153 (Pavol A. Dubovsky)
 20070919.906 17.62C (Gary Poyner)
 20070920.901 17.75C (Gary Poyner)
 20070921.938 17.69C (Gary Poyner)
 20070922.924 <152 (Gary Poyner)
 20070923.815 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070924.832 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070925.965 <147 (Gary Poyner)
 20070928.032 18.18C (Gary Poyner)
 20070929.942 17.71C (Gary Poyner)
 20071004.794 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071004.801 <150 (Pavol A. Dubovsky)
 20071004.978 <152 (Gary Poyner)
 20071005.820 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071007.072 <150 (Dan Taylor)
 20071008.892 17.15CV (Diego Rodriguez)
 20071012.820 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071013.803 <142 (Eddy Muyllaert)
 20071014.803 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071017.808 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071017.856 <152 (Gary Poyner)
 20071018.006 17.83C (Gary Poyner)
 20071020.772 <145 (Eddy Muyllaert)
 20071023.839 <147 (Gary Poyner)
 20071028.806 17.39CV (Diego Rodriguez)
 20071102.042 <153 (Dan Taylor)
 20071102.949 17.70C (Gary Poyner)
 20071105.801 <147 (Pavol A. Dubovsky)
 20071105.944 18.10C (Gary Poyner)
 20071107.753 17.34CV (Diego Rodriguez)
 20071109.769 <142 (Eddy Muyllaert)
 20071111.863 <150 (Gary Poyner)
 20071112.912 17.66C (Gary Poyner)
 20071114.869 <150 (Gary Poyner)
 20071115.803 <147 (Gary Poyner)
 20071123.792 <145 (Gary Poyner)
 20071128.851 <147 (Gary Poyner)
 20071206.740 16.68CV (Diego Rodriguez)
 20071210.753 <147 (Gary Poyner)
 20071211.801 <145 (Gary Poyner)
 20071215.810 <143 (Gary Poyner)
 20071216.747 <145 (Gary Poyner)
 20080105.755 <147 (Gary Poyner)
 20080107.747 <145 (Gary Poyner)
 20080202.237 13.48V (Etienne Morelle)
 20080202.240 13.51V (Etienne Morelle)
 20080209.194  132 (Georg Comello)

Subscribe to new VSNET mailing lists! : http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailman/listinfo/More information about the vsnet-recent mailing list