[vsnet-recent 170418] V616 Mon recent (cont'd)

Ohshima ohshima at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Feb 26 22:53:24 JST 2008


V616 Mon recent (cont'd)

 For general info see:
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/gcvs/MONV616.html
 http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/object/MONV616.html

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20030402.844 <143 (Christopher P. Jones)
 20030402.894 <143 (Gary Poyner)
 20030403.839 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030404.0124 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030404.439 <140 (Rod Stubbings)
 20030405.438 <144 (Rod Stubbings)
 20030406.0080 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030406.846 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030407.847 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030407.853 <148 (Gary Poyner)
 20030408.831 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030409.0354 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030409.442 <138 (Rod Stubbings)
 20030409.835 <136 (Eddy Muyllaert)
 20030410.099 <141 (Mike Simonsen)
 20030410.439 <134 (Rod Stubbings)
 20030411.0331 14.421V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030413.0339 14.683V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030416.399 <130 (Rod Stubbings)
 20030418.401 <130 (Rod Stubbings)
 20030418.842 <136 (Eddy Muyllaert)
 20030419.408 <130 (Rod Stubbings)
 20030420.435 <130 (Rod Stubbings)
 20030421.9824 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030423.467 <130 (Rod Stubbings)
 20030424.421 <140 (Rod Stubbings)
 20030424.9878 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030425.410 <140 (Rod Stubbings)
 20030426.415 <140 (Rod Stubbings)
 20030426.9920 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030428.410 <140 (Rod Stubbings)
 20030428.9853 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030429.401 <140 (Rod Stubbings)
 20030501.9774 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030503.9805 14.385V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030504.422 <130 (Rod Stubbings)
 20030505.374 <135 (Rod Stubbings)
 20030506.9622 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030524.366 <135 (Rod Stubbings)
 20030525.365 <130 (Rod Stubbings)
 20030526.367 <130 (Rod Stubbings)
 20030903.3818 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030911.3964 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030912.758 <130 (Rod Stubbings)
 20030914.3841 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030923.3916 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030923.3938 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030924.158 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030926.767 <125 (Tomohito Ohshima)
 20030928.3570 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20030929.171 <141 (Eddy Muyllaert)
 20030930.3647 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031004.3209 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031008.165 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031009.3731 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031011.3432 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031012.153 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031015.178 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031015.2991 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031017.169 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031018.3364 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031021.176 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031021.3153 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031027.199 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031027.3546 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031029.423 <141 (Mike Simonsen)
 20031101.2536 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031103.2930 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031105.3079 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031107.203 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031107.353 <141 (Mike Simonsen)
 20031108.2830 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031109.042 <141 (Eddy Muyllaert)
 20031111.2807 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031112.994 <136 (Eddy Muyllaert)
 20031114.2722 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031114.585 <142 (Rod Stubbings)
 20031116.573 <148 (Rod Stubbings)
 20031120.2549 14.427V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031122.2943 14.603V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031123.535 <150 (Rod Stubbings)
 20031124.548 <150 (Rod Stubbings)
 20031124.929 <139 (Eddy Muyllaert)
 20031125.564 <150 (Rod Stubbings)
 20031126.558 <150 (Rod Stubbings)
 20031126.934 <139 (Eddy Muyllaert)
 20031128.2356 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031128.569 <150 (Rod Stubbings)
 20031201.2283 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031203.2420 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031205.2382 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031206.332 <141 (Mike Simonsen)
 20031206.843 <139 (Eddy Muyllaert)
 20031207.2481 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031211.2435 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031214.1944 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031216.2567 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031218.2602 14.475V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031221.1742 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031228.1992 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20031230.1798 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040101.1844 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040101.222 <145 (Mike Simonsen)
 20040101.542 <144 (Rod Stubbings)
 20040102.859 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040103.1932 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040104.531 <140 (Rod Stubbings)
 20040107.1709 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040108.891 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040109.1758 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040109.485 <146 (Rod Stubbings)
 20040109.992 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040111.521 <148 (Rod Stubbings)
 20040111.903 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040112.1841 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040112.494 <150 (Rod Stubbings)
 20040112.851 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040113.817 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040114.1746 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040114.512 <152 (Rod Stubbings)
 20040115.008 <150 (Gary Poyner)
 20040116.942 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040116.992 <150 (Gary Poyner)
 20040118.540 <150 (Rod Stubbings)
 20040119.1569 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040120.160 <146 (Mike Simonsen)
 20040121.2793 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040123.465 <117 (Tomohito Ohshima)
 20040124.812 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040124.907 <148 (Christopher P. Jones)
 20040124.958 <150 (Gary Poyner)
 20040125.830 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040126.0833 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040129.031 <145 (Gary Poyner)
 20040129.816 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040130.1555 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040130.172 <141 (Mike Simonsen)
 20040207.0967 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040207.842 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040208.833 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040208.994 <145 (Gary Poyner)
 20040209.1364 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040209.485 <148 (Rod Stubbings)
 20040209.801 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040211.032 <145 (Mike Simonsen)
 20040211.2002 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040212.0386 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040212.0622 14.733V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040213.538 <150 (Rod Stubbings)
 20040214.1618 14.901V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040216.931 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040217.1290 14.817V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040218.008 <145 (Gary Poyner)
 20040218.494 <150 (Rod Stubbings)
 20040219.1567 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040219.474 <150 (Rod Stubbings)
 20040219.826 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040220.840 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040221.1986 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040223.492 <150 (Rod Stubbings)
 20040223.820 <148 (Christopher P. Jones)
 20040223.931 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040224.0924 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040225.507 <150 (Rod Stubbings)
 20040225.840 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040225.947 <152 (Gary Poyner)
 20040226.1413 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040227.816 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040229.960 <141 (Gary Poyner)
 20040301.814 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040302.0201 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040304.0802 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040306.1029 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040307.806 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040308.1341 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040310.117 <141 (Mike Simonsen)
 20040311.0817 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040311.424 <150 (Rod Stubbings)
 20040313.1086 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040313.807 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040315.1184 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040315.803 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040316.824 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040317.1217 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040318.449 <153 (Rod Stubbings)
 20040321.487 <150 (Rod Stubbings)
 20040321.801 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040321.846 <148 (Christopher P. Jones)
 20040322.0042 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040322.444 <150 (Rod Stubbings)
 20040323.503 <150 (Rod Stubbings)
 20040323.817 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040324.0516 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040324.824 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040326.0475 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040326.855 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040328.831 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040329.0201 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040330.828 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040331.848 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040402.0203 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040402.441 <140 (Rod Stubbings)
 20040406.081 <145 (Mike Simonsen)
 20040406.478 <138 (Rod Stubbings)
 20040407.415 <142 (Rod Stubbings)
 20040407.821 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040409.828 <136 (Eddy Muyllaert)
 20040411.0161 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040411.842 <141 (Eddy Muyllaert)
 20040412.421 <152 (Rod Stubbings)
 20040413.0307 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040415.0385 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040418.0064 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040420.0258 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040420.421 <150 (Rod Stubbings)
 20040420.9976 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040426.9991 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040427.407 <142 (Rod Stubbings)
 20040430.0017 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040502.9862 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040505.9795 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040508.9788 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040509.396 <142 (Rod Stubbings)
 20040512.403 <140 (Rod Stubbings)
 20040826.812 <142 (Rod Stubbings)
 20040903.3950 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040922.3799 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040926.3834 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20040930.3647 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20041004.3880 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20041011.3318 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20041013.185 <136 (Eddy Muyllaert)
 20041015.610 <150 (Rod Stubbings)
 20041018.170 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041018.653 <152 (Rod Stubbings)
 20041019.190 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041021.189 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041022.184 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041025.194 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041026.208 <141 (Eddy Muyllaert)
 20041108.374 <145 (Mike Simonsen)
 20041109.321 <150 (Mike Simonsen)
 20041119.240 <133 (Eddy Muyllaert)
 20041120.920 <136 (Eddy Muyllaert)
 20041215.544 <154 (Rod Stubbings)
 20041218.092 <152 (Gary Poyner)
 20041230.844 <136 (Eddy Muyllaert)
 20050101.967 <141 (Eddy Muyllaert)
 20050113.014 <152 (Gary Poyner)
 20050115.178 <145 (Mike Simonsen)
 20050128.088 <145 (Mike Simonsen)
 20050213.139 <145 (Mike Simonsen)
 20050219.956 <145 (Gary Poyner)
 20050305.837 <138 (Keith Geary)
 20050306.922 <145 (Gary Poyner)
 20050310.815 <141 (Eddy Muyllaert)
 20050314.876 <141 (Eddy Muyllaert)
 20050329.103 <141 (Mike Simonsen)
 20050403.832 <136 (Eddy Muyllaert)
 20050406.859 <136 (Eddy Muyllaert)
 20050411.845 <141 (Eddy Muyllaert)
 20050412.097 <141 (Mike Simonsen)
 20051001.201 <143 (Christopher P. Jones)
 20051101.196 <141 (Eddy Muyllaert)
 20051110.176 <141 (Eddy Muyllaert)
 20051111.297 <145 (Mike Simonsen)
 20051122.916 <141 (Eddy Muyllaert)
 20051209.649 <159 (Andrew Pearce)
 20051226.922 <141 (Eddy Muyllaert)
 20051231.967 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060112.024 <145 (Gary Poyner)
 20060115.1855 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060118.1792 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060120.2277 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060120.827 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060121.956 <155 (Gary Poyner)
 20060122.2572 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060124.932 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060125.1371 14.663:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060126.184 <145 (Mike Simonsen)
 20060127.814 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060128.784 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060129.810 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060130.1074 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060131.792 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060201.2005 14.643V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060204.811 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060206.1503 14.549:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060208.799 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060209.0788 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060212.592 <138 (Yutaka Maeda)
 20060213.1756 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060216.882 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060217.0847 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060217.947 <155 (Gary Poyner)
 20060221.1594 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060224.0713 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060225.819 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060226.769 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060227.0664 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060228.781 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060228.915 <155 (Gary Poyner)
 20060301.1193 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060301.828 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060301.831 <148 (Christopher P. Jones)
 20060302.802 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060303.1443 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060303.892 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060304.853 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060304.953 <150 (Gary Poyner)
 20060305.826 <138 (Keith Geary)
 20060305.827 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060306.0512 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060306.835 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060307.160 <145 (Mike Simonsen)
 20060309.0531 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060311.0766 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060312.835 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060314.1035 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060315.835 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060316.0996 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060318.1115 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060318.818 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060319.828 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060320.1123 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060321.842 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060322.128 <145 (Mike Simonsen)
 20060323.0454 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060325.0763 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060327.810 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060328.0441 14.745:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060328.819 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060329.827 <136 (Eddy Muyllaert)
 20060330.0764 15.216V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060401.0749 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060401.809 <141 (Eddy Muyllaert)
 20060404.9887 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060407.0325 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060409.0495 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060409.085 <145 (Mike Simonsen)
 20060411.0537 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060423.9784 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060426.0123 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060428.9847 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060502.9789 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060505.9813 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060508.9672 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060510.9592 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060510.9857 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060512.9590 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060512.9648 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060512.9871 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060513.9783 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060514.9681 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060514.9966 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060515.9588 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20060515.9615 <14.50V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
 20061005.176 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061013.206 <136 (Eddy Muyllaert)
 20061017.198 <136 (Eddy Muyllaert)
 20061027.209 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061110.222 <143C (Ian Miller)
 20061111.192 <148C (Ian Miller)
 20061126.927 <136 (Eddy Muyllaert)
 20061127.994 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061209.864 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061210.090 <145 (Gary Poyner)
 20061212.085 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061216.910 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061217.066 <150 (Gary Poyner)
 20061217.917 <141 (Eddy Muyllaert)
 20061221.742 <142 (Yutaka Maeda)
 20061222.687 <143 (Yutaka Maeda)
 20070110.917 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070111.692 <142 (Yutaka Maeda)
 20070111.876 <159C (Ian Miller)
 20070113.983 <173C (Ian Miller)
 20070114.892 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070120.997 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070121.881 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070122.903 <173C (Ian Miller)
 20070122.969 <152 (Gary Poyner)
 20070123.883 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070124.647 <142 (Yutaka Maeda)
 20070124.953 <169C (Ian Miller)
 20070127.003 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070127.863 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070202.835 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070202.941 <165C (Ian Miller)
 20070202.951 <145 (Gary Poyner)
 20070203.819 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070204.617 <138 (Yutaka Maeda)
 20070204.924 <165C (Ian Miller)
 20070206.890 <165C (Ian Miller)
 20070207.904 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070211.606 <142 (Yutaka Maeda)
 20070214.877 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070214.947 <165C (Ian Miller)
 20070217.891 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070219.599 <142 (Yutaka Maeda)
 20070221.829 <142 (Eddy Muyllaert)
 20070223.587 <142 (Yutaka Maeda)
 20070301.872 <169C (Ian Miller)
 20070303.940 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070307.924 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070309.844 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070309.926 <159C (Ian Miller)
 20070310.869 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070311.835 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070312.853 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070313.858 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070313.858 <159C (Ian Miller)
 20070314.837 <159C (Ian Miller)
 20070314.869 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070315.835 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070319.115 <155V (Mike Simonsen)
 20070319.801 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070320.553 <142 (Yutaka Maeda)
 20070320.899 <159C (Ian Miller)
 20070322.821 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070325.856 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070326.858 <136 (Eddy Muyllaert)
 20070326.913 <150C (Ian Miller)
 20070329.910 <159C (Ian Miller)
 20070404.838 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070405.944 <173C (Eddy Muyllaert)
 20070407.835 <141 (Eddy Muyllaert)
 20070410.831 <141 (Eddy Muyllaert)
 20071005.162 <173C (Ian Miller)
 20071006.153 <173C (Ian Miller)
 20071011.839 <142 (Yutaka Maeda)
 20071018.144 <173C (Ian Miller)
 20071023.206 <141 (Eddy Muyllaert)
 20071106.157 <173C (Ian Miller)
 20071111.110 <173C (Ian Miller)
 20071114.208 <173C (Ian Miller)
 20071117.997 <141 (Eddy Muyllaert)
 20071120.135 <173C (Ian Miller)
 20071129.870 <141 (Eddy Muyllaert)
 20071203.015 <173C (Ian Miller)
 20071209.140 <150 (Gary Poyner)
 20071210.938 <173C (Ian Miller)
 20071216.116 <165C (Ian Miller)
 20071216.899 <141 (Eddy Muyllaert)
 20071217.644 <138 (Yutaka Maeda)
 20071217.969 <146V (Etienne Morelle)
 20071218.975 <173C (Ian Miller)
 20071229.999 <173C (Ian Miller)
 20080105.967 <173C (Ian Miller)
 20080105.971 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080106.049 <152 (Gary Poyner)
 20080108.002 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080109.867 <136 (Eddy Muyllaert)
 20080112.892 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080115.880 <173C (Ian Miller)
 20080116.632 <164C (Masayuki Moriyama)
 20080116.881 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080118.003 <146V (Etienne Morelle)
 20080122.942 <141V (Etienne Morelle)
 20080124.638 <164C (Masayuki Moriyama)
 20080124.856 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080124.908 <173C (Ian Miller)
 20080124.933 <151V (Etienne Morelle)
 20080126.856 <173C (Ian Miller)
 20080126.976 <146V (Etienne Morelle)
 20080127.892 <146V (Etienne Morelle)
 20080127.969 <152 (Gary Poyner)
 20080130.910 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080131.597 <164C (Masayuki Moriyama)
 20080201.953 <151V (Etienne Morelle)
 20080202.917 <151V (Etienne Morelle)
 20080204.891 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080206.565 <159C (Masayuki Moriyama)
 20080206.882 <151V (Etienne Morelle)
 20080206.898 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080207.908 <136 (Eddy Muyllaert)
 20080208.860 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080208.887 <151V (Etienne Morelle)
 20080208.935 <150 (Gary Poyner)
 20080209.596 <138 (Yutaka Maeda)
 20080209.851 <173C (Ian Miller)
 20080209.853 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080210.624 <138 (Yutaka Maeda)
 20080211.931 <156V (Etienne Morelle)
 20080212.590 <157C (Masayuki Moriyama)
 20080212.864 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080212.894 <152V (Etienne Morelle)
 20080213.591 <159C (Masayuki Moriyama)
 20080213.897 <152V (Etienne Morelle)
 20080213.931 <173C (Ian Miller)
 20080216.832 <141 (Eddy Muyllaert)
 20080216.957 <145 (Gary Poyner)
 20080217.882 <147V (Etienne Morelle)
 20080218.912 <145 (Gary Poyner)
 20080219.548 <159C (Masayuki Moriyama)
 20080219.860 <165C (Ian Miller)
 20080224.928 <173C (Ian Miller)
 20080224.953 <152 (Gary Poyner)

Subscribe to new VSNET mailing lists! : http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailman/listinfo/More information about the vsnet-recent mailing list