[vsnet-alert 21968] NN Cam faded, but it's likely a precursor

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Mon Mar 12 14:51:39 JST 2018


NN Cam faded, but it's likely a precursor

 YYYYMMDD(UT)  mag observer
 20180306.249 <154V (ASAS-SN survey)
 20180306.478 <163c (Mitsutaka Hiraga)
 20180308.005 13.72CV (Denis Denisenko)
 20180308.219 13.20V (ASAS-SN survey)
 20180310.5185 158c (Yutaka Maeda)
 20180310.519 158c (Yutaka Maeda)
 20180310.544 <148 (Hiroyuki Maehara)More information about the vsnet-alert mailing list